Taal stimuleren met de talenkoffer

Het taalbeleid in de Partena en OZ Kinderopvang is erop gericht de taalontwikkeling van de kindjes te stimuleren. Onze kindbegeleiders krijgen daarvoor de hulp van een hele reeks dieren in de talenkoffer. Ontmoet vogelke, vis, kwal, rat en paard!
Taal stimuleren met de talenkoffer

De dieren van de talenkoffer

De talenkoffer is een koffer vol spel- en lesmateriaal dat de kindbegeleiders kunnen gebruiken in de opvang. Het bevat spelletjes, boekjes, en ook de taaldieren. Zij helpen om het taalbeleid speels toe te passen in de dagelijkse werken. Zo staat 'vogelke' voor VOlledige zinnen, GEvarieerd taalaanbod, Langzaam praten en KErnwoorden benadrukken.

'Kwal' herinnert de kindbegeleiders eraan dat we de kinderen kansen moeten geven om te spreken, door Kijken, Wachten, Afwachten, Luisteren. Niet meteen verbeteren of zelf aanvullen dus, maar het kind de tijd geven om zelf woorden te ontdekken.

De talenkoffer reist het land rond, van opvang tot opvang, om zo iedereen de kans te geven het taalbeleid op te frissen. 

De taaldieren van de talenkoffer werken op 3 pijlers:

  1. Inspelen op taaluitingen van de kinderen
  2. Spreekkansen bieden aan de kinderen
  3. Een rijk taalaanbod voorzien 

Taal stimuleren op elk moment van de dag

Elke dag zijn de begeleiders bezig met taal in de opvang, zelfs bij de allerkleinsten. Door de taalvisie te volgen: 

  • Creëren we meer tijd voor taalstimulering omdat wij ervan uitgaan dat elk moment van de dag taalkansen biedt. Je kunt heel veel momenten talig maken door aandacht te hebben voor de uitingen van het kind.
  • Wordt het duidelijk dat taal een natuurlijk gebeuren is. Het zijn geen formele taallessen, maar tijdens het spel van de kinderen, tijdens de verzorging, of tijdens het eten spelen we in op wat de kinderen aanbrengen. 


Lees ook

Mild ouderschap, groeien als gezin

Met de zomervakantie straks breekt ook het moment voor family time en ontspanning weer aan. De perfecte tijd dus om alle stress los te laten, en misschien zelfs … een aantal regeltjes? Want gewoon je eigen buikgevoel durven volgen als je met je kinderen omgaat, kan heel bevrijdend zijn. Niet alleen voor jou, maar voor je hele gezin. Hoe dat komt, legt Nina Mouton, auteur van het boek Mild Ouderschap, je uit.

Een trouwfeest in het dagverblijf

De liefde tussen 2 peutertjes in kinderdagverblijf Boskabouter in Melle was zo overduidelijk, dat de kindbegeleiders die liefde wilden vereeuwigen. Ze hielden daarom een heus trouwfeest voor de 2 tortelduifjes.

Ontdekking van het blotevoetenparcours in Heldenhuis

Een blotevoetenpad buiten kenden we al, maar ook binnen kun je heel eenvoudig zo’n tactiel pad maken. Bij kinderopvang Heldenhuis in Antwerpen maakten ze er een met verschillende materialen, om dan de kleine voetjes op verkenning te laten gaan.