Nieuws Gezin
30 augustus 2018

deel

De hervorming van de kinderbijslag naar het Groeipakket

De Vlaamse Kinderbijslag wordt hervormd naar het Groeipakket, en gaat in op 1 januari 2019. Kinderen die nog geboren worden vóór 2019 krijgen hun kinderbijslag nog in de huidige (oude) regeling. Met het groeipakket zal elk kind geboren in 2019, het maandelijks het basisbedrag van 160 krijgen. Ongeacht de rang in het gezin, of de leeftijd.

Maximale groeikans voor elk kind

In het huidige systeem hangt het bedrag af van het aantal kinderen dat het gezin vandaag al heeft. Hoe ouder de kinderen worden, hoe meer dit bedrag stijgt. Met het groeipakket zal elk kind, geboren na 2019, het maandelijks basisbedrag van 160 euro krijgen, ongeacht de rang in het gezin, of de leeftijd.

Het Groeipakket maakt zich sterk dat het veel meer is dan dat: het staat voor het geheel van financiële tegemoetkomingen dat de Vlaamse overheid voorziet voor elk kind in elk gezin. Het moet gezinnen maximaal de kans geven om elk kind te laten groeien en zich zo volledig mogelijk te ontplooien.

Vlaanderen grijpt hiermee de historische kans om elk kind een gelijkwaardige en sterke start aan het leven te bezorgen. We zetten daarbij ook extra in op gezinnen met jonge kinderen. Elk kind krijgt een eigen Groeipakket met financiële tegemoetkomingen die gezinnen maximaal de kans geeft elk kind te laten opgroeien en zich te ontplooien. 
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Een startbedrag en een basisbedrag voor elk kind

In het Groeipakket spreekt men over drie vaste bedragen. Deze gelden voor elk kind dat in Vlaanderen gedomicilieerd is. 

  • een startbedrag van 1.100 euro dat elk kind bij de geboorte (of adoptie) krijgt
  • het basisbedrag van 160 euro dat elk kind maandelijks krijgt
  • bij de start van het schooljaar ontvangt elk kind, afhankelijk van zijn of haar leeftijd, een jaarlijkse schoolbonus

Kinderbijslagfondsen

Vanaf 2019 is kinderbijslag een recht van het kind en er is er geen verschil meer naargelang het beroep van de ouders. Ouders kiezen dan zelf de instelling die hun kinderbijslag uitbetaalt. Is je kind geboren voor 2019, dan kan je pas zelf je uitbetaler kiezen vanaf 2020.

Momenteel zijn er twaalf kinderbijslagfondsen die instaan voor de uitbetaling van de kinderbijslag. Vanaf 2019 zijn dat er nog vijf: de publieke uitbetaler FONS (de opvolger van Famifed), en vier private uitbetalers die fusies zijn van bestaande kinderbijslagfondsen:

  1. Parentia (de samensmelting van Partena, Future Generations en Attentia)
  2. Infino (het kinderbijslagfonds van Acerta en Securex)
  3. Kidslife Vlaanderen (opgericht door ADMB, Group S en Easypay Group)
  4. MyFamily (de nieuwe naam van Xerius Kinderbijslagfonds)

Vlaanderen zal de kinderbijslag betalen van gezinnen met kinderen die in Vlaanderen gedomicilieerd zijn, ongeacht of de ouder(s) werken in Vlaanderen, Brussel of Wallonië. Indien een gezin verhuist van of naar Vlaanderen, Brussel of Wallonië, dan zullen voorrangsregels bepalen hoe lang een deelentiteit kinderbijslag blijft uitbetalen en vanaf wanneer de ontvangende deelentiteit de uitbetaling van de kinderbijslag op zich neemt.

Toeslagen als extra ondersteuning

Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig om te groeien. Zo is er de participatietoeslag voor kinderen die naar de opvang gaan of school lopen. Hebben de ouders een laag inkomen, dan komen hun  kinderen in aanmerking voor een sociale toeslag. Voor wezen, pleegkinderen, en kinderen met een handicap of chronische ziekte kunnen ouders een zorgtoeslag krijgen.

Artikel tags: