NieuwsGezin
30 juli 2018

deel

De Bijkluswet: wat betekent dit voor Helpper

Wie in zijn vrije tijd tegen betaling klusjes doet, mag nu tot 6.000 euro per kalenderjaar (jaarlijks geïndexeerd bedrag) bijverdienen, zonder er belastingen of sociale bijdragen op te moeten betalen. Dat werd zo bepaald door de Bijkluswet. 

Wat de klusjes betreft, moet dit gaan om verenigingswerk, diensten van burger aan burger of activiteiten in de deeleconomie. Een deeleconomie is een systeem waarbij diensten worden uitgevoerd door een particulier aan derden, via een erkend deeleconomieplatform, zoals Helpper dus.

Wat betekent dit voor de helpper(s)? 

De helppers behouden de vergoeding van 7 euro per gepresteerd uur. Nu is dit onbelast. Vroeger was dit 7,98 euro bruto; met -na aftrek van de 10% belastingen- 7 euro netto. Als zij werken via een erkend deeleconomieplatform - zoals Helpper er eentje is - dan kunnen de helppers vanaf nu tot 6.130 euro per jaar onbelast bijverdienen, zonder beperking per maand. 

En de helppies?

De belasting valt weg. Blijft de helppie dan 9,80 euro/uur betalen? Absoluut niet! Hun filosofie is om zoveel mogelijk mensen te kunnen helppen, daarom hebben ze er voor gekozen om de uurprijs voor alle helppies te verlagen van 9,80 euro per uur naar 9 euro per uur, en dit voor alle prestaties geleverd vanaf 1 augustus 2018. Op die manier kunnen helppies vaker gebruik maken van helpper ondersteuning en vooral kunnen nog meer mensen beroep kunnen doen op een helpper voor hun hulpvraag. 

Hoe zit dat met de belastingen?

De inkomsten die je krijgt via een deeleconomieplatform zoals Helpper, moet je aangeven op je belastingbrief. Het deeleconomieplatform zelf geeft ook na afloop van het jaar je totale inkomsten door aan de FOD Financiën. Zij controleren dan of je voor het hele jaar de 6.000 euro (jaarlijks geïndexeerd bedrag) hebt overschreden. Let wel; het bedrag dat het deeleconomieplatform doorgeeft kan een beetje hoger liggen dan het precieze bedrag dat je ontvangen hebt. Dat is omdat je naast je netto-inkomsten ook eventuele administratieve kosten moet meerekenen. 

Meer informatie vind je op www.bijklussen.be

Interesse om Helpper te worden? Registreer je dan hier.

Ben je op zoek naar hulp en lijken de diensten van Helpper je wel wat? Ga dan hier op zoek naar een Helpper. 

 

Artikel tags:

Lees ook

‘Nomenclatuur’ … wablieft?!

Als je een zorgverlener (arts, tandarts, kinesitherapeut, logopedist …) raadpleegt, geeft die jou een getuigschrift voor verstrekte zorgen. Dit alombekende ‘doktersbriefje’ kun je vervolgens indienen bij je ziekenfonds, bijvoorbeeld Partena Ziekenfonds, om een terugbetaling aan te vragen.
11 september 2019

Alles kan beter, ook bij Partena Kinderopvang

Elke dag denken we bij Partena Kinderopvang na over hoe we onze werking zo vlot mogelijk kunnen laten verlopen, zodat de ouders én de kindbegeleiders kunnen vooropstellen wat het allerbelangrijkste is: het welbevinden van het kindje. Deze keer namen we daarbij het inschrijvingsproces onder de loep.

Partena kindbegeleiders dragen zorg voor hun rug

Een job als kindbegeleider is een job die enorm belastend is voor de rug, zoveel is duidelijk. Dag in, dag uit, nemen onze kindbegeleiders hun opvangkindjes op de arm. Voor een knuffel, voor het verluieren, ... Samen gaan ze nu voor een ergonomische reflex. Want rugpreventie staat hoog op onze prioriteitenlijst!