NieuwsGezin
11 maart 2016

deel

17.500 bijkomende opvangplaatsen tegen 2020?

Stakeholders kinderopvang zien heil in cofinanciering via bedrijven, een meerjarenbegroting en een grotere rol voor lokale overheden.

Hoe 17.500 bijkomende opvangplaatsen garanderen tegen 2020? Rond deze topic organiseerde Partena Kinderopvang vorige week een groot stakeholderdebat met o.a. vertegenwoordigers van Minister van Welzijn Vandeurzen, Kind en Gezin en de schepenen van kinderopvang van de steden Antwerpen en Gent. Er bleek consensus te zijn voor een grotere rol van lokale overheden, de piste om via het ‘cafetariamodel’ cofinanciering te vinden bij bedrijven, en de nood aan een meerjarenbegroting bij het toewijzen van gesubsidieerde plaatsen. Ook moet men mechanismen blijven inbouwen die een gezonde sociale mix in kinderopvang mogelijk maken. Partena Kinderopvang vraagt nu dat de beleidsmakers de volgende stappen zetten om duurzame groei mogelijk te maken.

Stakeholderdebat

Partena Kinderopvang, één van de grote private aanbieders van kinderopvang in Vlaanderen, organiseerde op vrijdag 26 februari een stakeholderdebat rond kinderopvang. Als sociaal ondernemer wil en kan Partena immers nieuwe kinderdagverblijven openen. Maar als men een duurzame en betaalbare kinderopvang wil garanderen voor iedereen, moeten er dringend enkele innovatieve oplossingen komen.

De sociale, pedagogische en economische functie van kinderopvang is van onschatbare waarde. Het is belangrijk dat het debat hierover aandacht blijft krijgen. We moeten in deze context blijven nadenken over innovatie en sociaal ondernemen omdat kinderopvang een essentieel onderdeel is van het Vlaamse gezinsbeleid.
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Cafetariamodel?

Het aantal gesubsidieerde plaatsen waarbij ouders volgens inkomen betalen is vandaag al beperkt, en de middelen om 17.500 gesubsidieerde plaatsen bij te creëren, zijn er niet. Het alternatief, een vaste dagprijs‐ die, om het financieel haalbaar te maken zo blijkt uit onderzoek‐ al gauw rond de 35 euro per dag draait, is moeilijk behapbaar voor vele ouders. Daarom moet er op zoek gegaan worden naar alternatieve manieren van financiering. Het zogenaamd ‘cafetariamodel’, waarbij werknemers hun arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf kunnen samenstellen‐ en bijvoorbeeld kunnen kiezen om een bedrijfswagen in te ruilen voor kinderopvang, vond veel ingang tijdens het debat. Toch moeten er zeker enkele veiligheidsmechanismen worden ingebouwd om werkzoekenden ook betaalbare kinderopvang te bieden, en om een gezonde sociale mix te bewaken in kinderdagverblijven.

Financieel vooruitzien

Organisatoren en steden drongen tijdens het debat ook sterk aan op een meerjarenbegroting van minimum twee à drie jaar van de overheid. Nu is het immers niet duidelijk hoeveel niet gesubsidieerde plaatsen er zullen bijkomen jaar na jaar, waardoor uitbaters terugschrikken voor de investering. Een meerjarenbegroting is dan ook een serieuze stap in de goede richting voor duurzaam ondernemen.

Lokale overheid als regisseur

Lokale overheden zouden in de regiestoel moeten kunnen plaatsnemen, daar was men het over eens. Zo kunnen ze lokaal alle actoren samenroepen, zoeken naar de juiste privépartners en hebben ze een gedegen kennis van de noden en bijzonderheden in eigen streek. Stad Antwerpen gaat ver, en pakt uit met de oudertoelage om het tekort aan gesubsidieerde plaatsen in de stad op te vangen. Maar ook andere steun is mogelijk, bijvoorbeeld door passend patrimonium ter beschikking te stellen en te onderhouden. Onder andere op die manier kan oneerlijke concurrentie tussen gesubsidieerde en niet‐gesubsidieerde plaatsen worden aangepakt. Maar lokale overheden kunnen ook helpen in het bewaken van de sociale mix. Verschillende gemeenten waaronder Leuven testen daartoe op dit moment een ‘Kinderopvangzoeker’ uit.


Wij zijn een sociale ondernemer en willen meebouwen aan het creëren van de extraopvangplaatsen. Alleen zijn er vandaag te veel hindernissen om het objectief voor 2020 te realiseren. Daarom hebben we iedereen rond de tafel gebracht: we moeten ons in de eerste plaats dringend bewust worden van de nood om samen te werken. Uit het debat zijn toch enkele werkbare voorstellen gekomen. We vragen de Vlaamse overheid om nu na te gaan wat kan ondernomen worden om aan de ambitiesvan het nieuwe decreet te voldoen.”
Filip Standaert, manager Partena Kinderopvang

Nood aan structurele samenwerking

“Het is is nuttig om elkaar te kunnen inspireren en echt concrete aanbevelingen te doen naar zowelde Vlaamse Overheid, Kind en Gezin als de lokale overheden. Uiteindelijk werken we allemaal naarhetzelfde doel, namelijk kwalitatieve,betaalbare kinderopvang voor iedereen,” besluit schepen Nabilla Ait Daoud van Stad Antwerpen.

Lees ook

Mild ouderschap, groeien als gezin

Met de zomervakantie straks breekt ook het moment voor family time en ontspanning weer aan. De perfecte tijd dus om alle stress los te laten, en misschien zelfs … een aantal regeltjes? Want gewoon je eigen buikgevoel durven volgen als je met je kinderen omgaat, kan heel bevrijdend zijn. Niet alleen voor jou, maar voor je hele gezin. Hoe dat komt, legt Nina Mouton, auteur van het boek Mild Ouderschap, je uit.

Een trouwfeest in het dagverblijf

De liefde tussen 2 peutertjes in kinderdagverblijf Boskabouter in Melle was zo overduidelijk, dat de kindbegeleiders die liefde wilden vereeuwigen. Ze hielden daarom een heus trouwfeest voor de 2 tortelduifjes.

Ontdekking van het blotevoetenparcours in Heldenhuis

Een blotevoetenpad buiten kenden we al, maar ook binnen kun je heel eenvoudig zo’n tactiel pad maken. Bij kinderopvang Heldenhuis in Antwerpen maakten ze er een met verschillende materialen, om dan de kleine voetjes op verkenning te laten gaan.