NieuwsAutonomie
25 januari 2016

deel

Zorgverzekering test basisondersteuningsbudget

Het Vlaams Zorgfonds en de zorgkassen hebben van de Vlaamse Toezichtcommissie een machtiging verkregen die hen toegang verleent tot de werkelijke gegevens van welbepaalde doelgroepen van het VAPH en de ITP van Jongerenwelzijn.
Zorgverzekering test basisondersteuningsbudget

Het basisondersteuningsbudget (BOB) is een nieuwe Vlaamse uitkering voor mensen met een erkende handicap en een beperkte ondersteuningsnood. Het gaat om een vast bedrag van 300 euro per maand dat vrij gebruikt kan worden voor ondersteuning zoals thuiszorg, dagopvang, begeleiding, aankoop dienstencheques, mantelzorg, …

Het BOB wordt vanaf september 2016 gefaseerd ingevoerd. In eerste instantie zal het BOB uitbetaald worden aan volwassenen die op 31 december 2014 en op 1 januari 2016 geregistreerd staan op de Centrale Registratie van Zorgvragen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Vanaf januari 2017 zal de doelgroep geleidelijk worden uitgebreid met minderjarigen die gekend zijn bij de Intersectorale Toegangspoort (ITP) van Jongerenwelzijn. 

Machtiging voor het testen van de applicatie 

Het Vlaams Zorgfonds en de zorgkassen hebben van de Vlaamse Toezichtcommissie een machtiging verkregen die hen toegang verleent tot de werkelijke gegevens van welbepaalde doelgroepen van het VAPH en de ITP van Jongerenwelzijn. Het Vlaams Zorgfonds en de zorgkassen hebben deze gegevens nodig in het kader van het testen van IT-applicaties die zullen gebruikt worden voor het toekennen en uitbetalen van het basisondersteuningsbudget (BOB). De machtiging loopt van 1 februari 2016 tot 1 september 2016. Na de testperiode zullen de testdata vernietigd worden. 

De testen kaderen binnen de ontwikkeling van IT-applicaties om de gegevensuitwisseling tussen het Vlaams Zorgfonds, het VAPH, ITP en de FOD Sociale Zekerheid enerzijds en de zorgkassen anderzijds vlot te doen verlopen. In een parallel traject zullen de zorgkassen een applicatie testen voor het toekennen en uitbetalen van het BOB.

Om welke gegevens gaat het? 

Het testproject zal gebruik maken van reële  gegevens van de eerste twee doelgroepen voor de implementatie van het systeem voor het toekennen en uitbetalen van het BOB, met name:

  • de personen die op 31 december 2014 en op 1 januari 2016 geregistreerd staan op de Centrale Registratie van Zorgvragen van het VAPH
  • personen die bij de ITP op de intersectoriële wachtlijst staan ofwel beschikken over een indicatiestellingsverslag waaruit blijkt dat de gebruiker in aanmerking komt voor een persoonlijke-assistentiebudget
Onder meer volgende gegevens worden uitgewisseld in het kader van het testen:
  • het rijksregisternummer - startdatum van het attest dat de nood aan zorg en ondersteuning  vaststelt bij de persoon met zorgbehoefte
  • (optioneel) einddatum van het attest
(De bron van deze gegevens zijn het VAPH of de ITP van Jongerenwelzijn.)
  • startdatum van het budget van niet rechtstreeks toegankelijke hulp van het VAPH
  • (optioneel) einddatum van het budget
(De bron van deze gegevens is het VAPH.)

Lees ook

Het verhaal van Jeroen

Een landrot zal Jeroen nooit worden. Zeker niet sinds hij 3 jaar geleden met zijn brommer tegen een stilstaande bestelwagen smakte. Mijn rechterbeen was verbrijzeld. Het heeft zes operaties gekost om alles weer min of meer te reconstrueren.

Het verhaal van Hanne

Opgroeien met autisme was geen pretje voor Hanne. ‘Nog altijd geven mensen mij het gevoel dat ik een buitenbeentje ben. Ik voel me vaak klein en onbegrepen, en niet passen in deze wereld.'
 
30 september 2019

Erkenning van mantelzorgers onuitvoerbaar op 1 oktober 2019

Op 25 april 2019 keurde het federale Parlement een nieuwe wet goed rond de erkenning van mantelzorgers. Dat officiële statuut moet gepaard gaan met bepaalde sociale rechten, waaronder een specifiek verlof voor mantelzorgers. Jammer genoeg zal deze wet op 1 oktober 2019 nog niet uitgevoerd kunnen worden.