NieuwsAutonomie
16 juni 2016

deel

Vlaanderen start met eigen sociale bescherming

Vanaf vandaag is de Vlaamse Sociale Bescherming een feit. Het Vlaams parlement heeft daarover op 16 juni 2016 het decreet goedgekeurd. In deze eerste fase bestaat de Vlaamse Sociale Bescherming uit drie tegemoetkomingen voor wie langdurig zorg en ondersteuning nodig heeft. De zorgkas zal ze in de praktijk omzetten. 
Vlaanderen start met eigen sociale bescherming

De Vlaamse Zorgverzekering

Wie ouder is dan 25 betaalt elk jaar 50 of 25 euro als bijdrage voor de Vlaamse Sociale Bescherming. Dankzij die solidaire bijdrage is elke Vlaming extra sociaal verzekerd. In deze bijkomende laag bovenop de federale sociale zekerheid worden momenteel drie tegemoetkomingen opgenomen: de bestaande Vlaamse Zorgverzekering, de tegemoetkoming hulp aan bejaarden en het nieuwe basisondersteuningsbudget voor personen met een handicap.

Dankzij de drie tegemoetkomingen zullen bijna 350.000 mensen financieel bijgestaan worden in hun zorgnood. Jaarlijks gaat het om een totaalbedrag van meer dan 700 miljoen euro.

 

1. Vlaamse zorgverzekering

De Vlaamse zorgverzekering geeft zwaar zorgbehoevenden (zonder leeftijdsgrens) elke maand 130 euro als vergoeding voor hun niet-medische kosten, zowel thuis als in een residentiële voorziening. Wie in een woonzorgcentrum of psychiatrisch verzorgingstehuis woont, heeft sowieso recht op de zorgverzekering. Wie recht heeft op de zorgverzekering, kan het bedrag vrij besteden. Er zijn geen bewijzen nodig.

2. Het basisondersteuningsbudget

Vanaf september krijgen bepaalde groepen van personen met een erkende handicap 300 euro per maand als basisondersteuningsbudget. In een eerste fase gaat het om 6.200 volwassenen die sinds eind 2014 wachten op handicapspecifieke zorg. De zorgkassen zullen zelf alle rechthebbenden contacteren en de betaling starten. Ook het basisondersteuningsbudget is vrij te spenderen, zonder verantwoording.

3. De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Wie ouder is dan 65 en zorgbehoevend is, kan een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden aanvragen. Tot nog toe was dit een federale bevoegdheid. Vanaf 1 januari 2017 zullen de zorgkassen deze dossiers behandelen en de tegemoetkoming uitbetalen. De tegemoetkoming biedt maandelijks een forfaitair bedrag dat varieert volgens vijf categorieën van zorgzwaarte. De tegemoetkoming hangt af van het inkomen. Ongeveer 106.000 mensen hebben recht op een tegemoetkoming die tussen de 83 tot 560 euro per maand bedraagt. Het totale jaarlijkse budget hiervoor is zo’n 360 miljoen euro.

Automatische toekenning

De zorgkassen zullen ervoor zorgen dat iedereen die er recht op heeft, deze tegemoetkomingen zal krijgen. Waar het kan, zullen zij automatisch rechten toekennen. Verder staan zij in voor begeleiding, informatie, advies, uitbetaling en controle. Vandaag al organiseren de zorgkassen de zorgverzekering. Vanaf september komt daar het basisondersteuningsbudget bij. In 2017 volgt de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. Al deze tegemoetkomingen zijn niet belastbaar.

De drie tegemoetkomingen kunnen gecombineerd worden. Ze geven het geld in handen van wie veel of langdurig zorg nodig heeft en geven die persoon de vrijheid om zelf te kiezen aan welke zorg of ondersteuning hij het spendeert. Deze eerste pijlers van onze Vlaamse Sociale Bescherming helpen mensen om hun zorg betaalbaar te houden en helpen te vermijden dat zorgkosten tot armoede leiden.
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Verdere uitbouw van de Vlaamse Sociale Bescherming

Deze drie tegemoetkomingen zijn nog maar de eerste fase van de Vlaamse Sociale Bescherming. In een tweede fase wordt de financiering van de ouderenzorg, de thuiszorg, de revalidatie en de psychiatrische verzorgingstehuizen herbekeken. Het is de ambitie om in die sectoren naar een persoonsvolgende financiering te gaan: een budget wordt bepaald op basis van de noden van de persoon. Daarmee kan iemand terecht in verschillende zorgvormen.

Ook de mobiliteitshulpmiddelen zullen in de Vlaamse Sociale Bescherming opgenomen worden. Voor deze verdere uitbouw zal aan het einde van deze legislatuur een tweede decreet voorgesteld worden aan het Vlaams Parlement.

Centrale rol voor zorgkas 

Heb je recht op één van deze 3 tegemoetkomingen? Dan zorgt de zorgkas van je ziekenfonds ervoor dat je die rechten automatisch krijgt toegekend waar het kan. Daarnaast kan je ook bij je zorgkas terecht voor begeleiding, informatie en gericht advies. Vandaag organiseert Partena Ziekenfonds al de Vlaamse zorgverzekering. Vanaf september komt daar het Basisondersteuningsbudget bij. In 2017 volgt dan de Tegemoetkoming voor Hulp Aan Bejaarden.

Meer uitleg 

Wil je graag meer info over de voorwaarden en onderdelen van de Vlaamse Sociale Bescherming? Partena Ziekenfonds zet alles even op een rijtje. 

Lees ook

Jouw dossier bespreken vanuit je zetel thuis: de videocall

De lockdown, de quarantaine en alle gevolgen die de komst van COVID-19 met zich meebracht, heeft ons gedwongen om bepaalde zaken vanuit een andere invalshoek te bekijken. of het heeft gezorgd voor versnelling in projecten die in de pijplijn zaten. En ja, ook vaak met een positieve uitkomst. Een uitstekend voorbeeld daarvan is de komst van de videocall als extra service naar onze klanten toe.

Zij geeft orders en ik voer uit. Maar is het al anders geweest?

Op 23 juni 2020 is het weer zover: de Dag van de mantelzorg! Een prachtig initiatief dat alle mantelzorgers een hart onder de riem steekt. Want mantelzorgers zorgen dag in dag uit voor een persoon die hen nauw aan het hart ligt. Maar zorgen ze ook voldoende voor zichzelf? Wie lieten Roland Geldhof (82 jaar) aan het woord. Deze enthousiaste Oostendenaar staat dag en nacht klaar voor zijn vrouw Jeanine (79 jaar). “We nemen de dag zoals hij komt. Is het mooi weer buiten? Dan gaan we samen op pad of zoeken de tuin op.”