NieuwsAutonomie
05 oktober 2017

deel

Vlaamse sociale bescherming breidt fors uit vanaf 2019

De Vlaamse sociale bescherming breidt fors uit. Vanaf 2019 zullen ook de mobiliteitshulpmiddelen (bv. rolstoelen en elektrische scooters) en de woonzorgcentra onder dit systeem vallen. Dat moet uitmonden in een ‘Vlaams zorgbudget’ voor alle Vlamingen die zorg nodig hebben. Met dat bedrag kunnen ze hun zorg zelf organiseren.

Mobiliteitshulpmiddelen en woonzorgcentra erbij

Elk jaar betalen we aan onze zorgkas een bijdrage. Daardoor kunnen personen met een handicap, zwaar zorgbehoevenden en ouderen met een zorgnood rekenen op een financiële tegemoetkoming. Vanaf 2019 vallen ook de mobiliteitshulpmiddelen (bv. rolstoelen en elektrische scooters) en de woonzorgcentra onder dit systeem. Het is de bedoeling dat later ook gezinszorg, kortverblijf, dagverzorgingscentra, geestelijke gezondheidszorg en revalidatie volgen. 

Naar een ‘Vlaams zorgbudget’

Die verschillende uitbreidingen moeten uitmonden in een ‘Vlaams zorgbudget’ voor alle Vlamingen met een zorgnood. Daarmee kunnen ze zelf kiezen op welke zorg en ondersteuning ze een beroep willen doen. In de mate van het mogelijke zal de toekenning van het zorgbudget automatisch gebeuren. “Zo moet de Vlaamse zorg eenvoudiger, transparanter en toegankelijker worden”, zegt Vlaams Minister van Welzijn Jo Vandeurzen. 

Belangrijk: er komt een indexering van de ledenbijdrage voor de Vlaamse sociale bescherming in 2018. Vanaf 1 januari 2018 bedraagt de gewone bijdrage 51 euro. Personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming betalen 26 euro. 

Meer info

Neem een kijkje op de site van het Agentschap Zorg en Gezondheid!

 

 

Lees ook

Het verhaal van Jeroen

Een landrot zal Jeroen nooit worden. Zeker niet sinds hij 3 jaar geleden met zijn brommer tegen een stilstaande bestelwagen smakte: "Mijn rechterbeen was verbrijzeld. Het heeft zes operaties gekost om alles weer min of meer te reconstrueren."

Het verhaal van Hanne

Opgroeien met autisme was geen pretje voor Hanne. ‘Nog altijd geven mensen mij het gevoel dat ik een buitenbeentje ben. Ik voel me vaak klein en onbegrepen, en niet passen in deze wereld.'
 
30 september 2019

Erkenning van mantelzorgers onuitvoerbaar op 1 oktober 2019

Op 25 april 2019 keurde het federale Parlement een nieuwe wet goed rond de erkenning van mantelzorgers. Dat officiële statuut moet gepaard gaan met bepaalde sociale rechten, waaronder een specifiek verlof voor mantelzorgers. Jammer genoeg zal deze wet op 1 oktober 2019 nog niet uitgevoerd kunnen worden.