NieuwsAutonomie
21 september 2018

deel

Prijs van de liefde daalt voor personen met een handicap

Heb je als persoon met een handicap recht op een integratietegemoetkoming en ben je gehuwd of woon je samen? Dan is dat financieel in je nadeel, want de inkomsten van je partner tellen mee bij de berekening van je tegemoetkoming. Dat heet de ‘prijs van de liefde’. Er is gelukkig goed nieuws: sinds 1 augustus 2018 is het vrijstellingsbedrag van het inkomen van de partner verhoogd.

Hogere tegemoetkomingen

Bij de berekening van je integratietegemoetkoming houdt de FOD Sociale Zekerheid ook rekening met de inkomsten van je partner. In een notendop: hoe meer je partner verdient, hoe lager je integratietegemoetkoming. Dat vrijstellingsbedrag voor de inkomsten van de partner is sinds 1 augustus echter verhoogd. Concreet: de FOD Sociale Zekerheid zal pas rekening houden met het inkomen van je partner vanaf 39.289,17 euro per jaar. Daarvoor was dat al vanaf 22.450.95 euro. Het gevolg: sommige personen met een handicap zullen een hogere tegemoetkoming krijgen. En anderen die voordien geen recht hadden op zo’n tegemoetkoming, zullen nu wel in aanmerking komen.

Wat moet je doen?

  • Heb je nu al recht op een integratietegemoetkoming en woon je samen? Dan moet je niets doen. Het bedrag van je tegemoetkoming wordt automatisch aangepast aan de nieuwe regels.
  • Werd je aanvraag geweigerd en denk je nu wel in aanmerking te komen voor een integratietegemoetkoming? Dien dan zeker een nieuwe aanvraag in via MyHandicap. Je doet die aanvraag best vóór november 2018.

Meer info

 

Lees ook

Het verhaal van Jeroen

Een landrot zal Jeroen nooit worden. Zeker niet sinds hij 3 jaar geleden met zijn brommer tegen een stilstaande bestelwagen smakte: "Mijn rechterbeen was verbrijzeld. Het heeft zes operaties gekost om alles weer min of meer te reconstrueren."

Het verhaal van Hanne

Opgroeien met autisme was geen pretje voor Hanne. ‘Nog altijd geven mensen mij het gevoel dat ik een buitenbeentje ben. Ik voel me vaak klein en onbegrepen, en niet passen in deze wereld.'
 
30 september 2019

Erkenning van mantelzorgers onuitvoerbaar op 1 oktober 2019

Op 25 april 2019 keurde het federale Parlement een nieuwe wet goed rond de erkenning van mantelzorgers. Dat officiële statuut moet gepaard gaan met bepaalde sociale rechten, waaronder een specifiek verlof voor mantelzorgers. Jammer genoeg zal deze wet op 1 oktober 2019 nog niet uitgevoerd kunnen worden.