NieuwsAutonomie
27 juni 2016

deel

Nieuwe online aanvraagprocedure voor personen met een handicap

Wil je een aanvraag doen voor een tegemoetkoming of een parkeerkaart bij de Directie-generaal Personen met een handicap? Dan kan dat vanaf nu met een nieuwe online vragenlijst. Dat is sneller, persoonlijker en eenvoudiger!

Gedaan met ingewikkelde papieren aanvragen

Sinds kort maakt de DG Personen met een handicap gebruik van een nieuwe aanvraagprocedure. Geen ingewikkelde papieren aanvraag meer, maar een kortere, eenvoudigere online vragenlijst. Zowel tegemoetkomingen als andere maatregelen (bv. parkeerkaarten) kun je voortaan op deze manier aanvragen. 

Wat verandert er concreet?

  • Je kunt je aanvraag zelf (om met hulp van een familielid of kennis) online indienen. 
  • Je arts moet niet langer een papieren formulier invullen. Je geeft gewoon de naam van je behandelende arts op en de DG Personen met een handicap vraagt bij hem/haar de medische info op.

Lees meer hierover op www.handicap.belgium.be


Lees ook

Het verhaal van Jeroen

Een landrot zal Jeroen nooit worden. Zeker niet sinds hij 3 jaar geleden met zijn brommer tegen een stilstaande bestelwagen smakte: "Mijn rechterbeen was verbrijzeld. Het heeft zes operaties gekost om alles weer min of meer te reconstrueren."

Het verhaal van Hanne

Opgroeien met autisme was geen pretje voor Hanne. ‘Nog altijd geven mensen mij het gevoel dat ik een buitenbeentje ben. Ik voel me vaak klein en onbegrepen, en niet passen in deze wereld.'
 
30 september 2019

Erkenning van mantelzorgers onuitvoerbaar op 1 oktober 2019

Op 25 april 2019 keurde het federale Parlement een nieuwe wet goed rond de erkenning van mantelzorgers. Dat officiële statuut moet gepaard gaan met bepaalde sociale rechten, waaronder een specifiek verlof voor mantelzorgers. Jammer genoeg zal deze wet op 1 oktober 2019 nog niet uitgevoerd kunnen worden.