Gastblogger Annemie: Dag van het maatschappelijk werk: op huisbezoek II

Elk jaar zetten we de maatschappelijk werker in de kijker. Daarom volgen we Annemie vandaag op huisbezoek bij een koppel waarbij zopas de diagnose van dementie werd gesteld.
Gastblogger Annemie: Dag van het maatschappelijk werk: op huisbezoek II

De diagnose

Bij Gaby en Hubert heerst er al een tijdje een gevoel dat er iets ‘niet pluis’ is. Zo kan Gaby steeds moeilijker gesprekken volgen, heeft ze last van humeurschommelingen en krijgt ze te kampen met licht geheugenverlies. Ook raakt ze vaak de draad in haar verhaal kwijt en blijft ze middenin haar zinnen steken. De diagnose van dementie kwam dus niet als een verrassing. Maar wat nu?

Maatschappelijk werkers vormen een belangrijk steunpunt tijdens dit ziekteproces. Zo geven we advies over de tegemoetkomingen, thuishulp, opvangmogelijkheden en bieden we psycho-sociale ondersteuning en nog zoveel meer.

Voor dit echtpaar wordt een zorgbegeleiding opgestart, zo hebben ze een vaste contactpersoon bij onze dienst van maatschappelijk werkers. Om de drempel te verlagen voor Hubert, leggen we bij iedere afspraak steeds de volgende al vast.

Zo kom ik op een ongewoon warme woensdag in februari bij het echtpaar aan huis.

Ik bel aan en word vriendelijk onthaald door Hubert, terwijl Gaby wat afwachtend en wantrouwig op de achtergrond blijft. De bewustwording van de mentale achteruitgang maakt dementerende patiënten namelijk vaak depressief, prikkelbaar en rusteloos. Het is belangrijk om nu geen ‘moeilijke’ vragen te stellen, dus ga ik op zoek naar een gepaste manier om Gaby te benaderen.

Ik vraag haar naar de muur vol familiekiekjes. Ze straalt en geniet mee. De verhalen over vroeger vertellen brengen rust na mijn aankomst.

De muur vol ingelijste familiekiekjes vormt hierbij de ideale brug. De foto’s nemen haar terug mee in de tijd en ze vertelt dan ook opgewekt over de tijd toen ze nog jong en zorgeloos was. Een tijd waar ze graag naar terugblikt en zich nog alles over herinnert. Gaby straalt en ik geniet mee van haar ‘walk down memory lane’.

Ik vraag haar of ze het goed vindt dat ik de rest van ‘de papieren’ met Hubert regel en ze knikt. Het verhaal over vroeger heeft Gaby rust gegeven, maar heeft haar ook uitgeput.

Met een goed gevoel stap ik mijn fiets op, op naar mijn volgende afspraak.

Hulp bij dementie

Wanneer de diagnose van dementie valt, heeft dit een grote impact op het leven van zowel de persoon met dementie als de mensen in de dichte omgeving. Bij zo’n diagnose komen er heel wat vragen naar boven, die zowel van praktische maar ook van emotionele aard zijn. Gelukkig bestaan er al heel wat initiatieven om mensen met dementie en hun mantelzorgers te ondersteunen.

Kennis over dementie kan vrij eenvoudig worden opgezocht, maar andere zaken worden eerder gaandeweg ontdekt, op het moment dat men ermee geconfronteerd wordt. Denk maar aan wat je moet doen bij vermissing of hoe zit het nu met autorijden? Mantelzorgers moeten dan telkens zelf op zoek gaan naar de juiste informatie en ondersteuning en geven vaak aan dat ze dat allemaal veel eerder hadden moeten weten.

Lees hier meer over dementie of de mogelijke hulp na de diagnose.

16 maart Werelddag van het sociaal werk

De maatschappelijk werkers van de dienst maatschappelijk werk in de bloemetjes zetten, dat is intussen een intermutualistische traditie geworden. Ook de manier waarop: op ludieke wijze een inkijkje geven in de leefwereld van de maatschappelijk werker. 

Maatschappelijk werker aan het woord:Gerrit

Lees hier de blog van Gerrit, eveneens maatschappelijk werker bij Partena Ziekenfonds.Gerrit gaat op huisbezoek bij een gezin met een zoon met meervoudige beperking.

Lees ook

De beste zorg bij dementie

Ken jij iemand met dementie of ben je mantelzorger? Onze Dienst Maatschappelijk Werk kan heel wat voor je doen. Wij volgen ergotherapeute Katja de Cordt terwijl ze een zorgplan maakt voor Jossé en Maurice.

Waarom kiezen voor Partena en OZ Gezinshulp?

Ben je niet goed te been, lukt het huishouden niet meer goed of heb je extra verzorging nodig? Dan is Partena en OZ Gezinszorg er om bij te springen. Onze verzorgenden komen wekelijks of meermaals per week aan huis om te helpen in het huishouden, boodschappen te doen of om te helpen bij de verzorging. Maar wat is nu de meerwaarde van thuiszorg? Om een antwoord te vinden op die vraag, spraken wij met twee van onze klanten én hun verzorgenden. 

Tips om mobiliteit bij ouderen te stimuleren

Een verminderde mobiliteit heeft impact op zowel de lichamelijke als geestelijke gezondheid, zeker bij ouderen. Het stimuleren of verbeteren van de mobiliteit heeft dan ook meer dan 1 voordeel. 
We verzamelden 4 tips om je mobiliteit te verbeteren.