Wat is autisme en hoe ga je er mee om?

60.000. Zoveel mensen zouden in België een vorm van autisme hebben. Ondanks dat hoge aantal, blijft bij vele mensen het beeld van iemand met autisme beperkt tot de sublieme vertolking van Dustin Hoffman in de film Rain Man. Het is tekenend voor de misverstanden die er bestaan rond autisme en wat het omvat. De Wereld Autisme Dag op 2 april is een ideale gelegenheid om een en ander uit te klaren.
 
Wat is autisme en hoe ga je er mee om?
Zo leed het personage in Rain Man aan het savantsyndroom, waarbij iemand bijvoorbeeld uitzonderlijk goed is met hoofdrekenen maar moeite heeft om z’n eigen veters te knopen. Autisme gaat echter veel breder. 

Wat is autisme?

Autisme is een neuro-ontwikkelingsstoornis die uit verschillende aandoeningen en gradaties bestaat. Die groeperen we onder de naam Autisme Spectrumstoornis of ASS. Ook de ter ontwikkelingsstoornis doet wellicht een belletje rinkelen.
 
Enkele bekende aandoeningen zijn:
 • Klassiek autisme
 • Syndroom van Asperger
 • PDD-NOS
 • McDD
 • Sociale communicatiestoornis
Het is niet eenvoudig om specifieke kenmerken op te lijsten omdat ‘autisme’ een algemene term is die erg veel aandoeningen omvat. Het is dan ook belangrijk te kijken naar de unieke kenmerken van de persoon met autisme. Ook is het zo dat hoe jonger de leeftijd van de persoon, hoe makkelijker de kenmerken te herkennen zijn. Maar in vele gevallen zie je deze zaken terug:
 • Gebrekkige sociale interactie
 • Stroeve verbale en non-verbale communicatie
 • Repetitief en stereotiep gedrag
 • Concentratiestoornissen
 • Stemmingswisselingen
 • Overgevoelig voor aanrakingen
 • Sterke focus op details
Iedereen vertoont wel eens bovenstaande eigenschappen, dat is normaal. Blijven de symptomen aanhouden? Dan kan je om raad vragen bij je huisarts.

Hoe leef je met autisme?

In Rain Man zag je niet enkel met wat voor moeilijkheden iemand met autisme te maken krijgt, maar ook hoe de dierbaren van de persoon met het syndroom omgaan.

Zo zal je zien dat een specifieke manier van communiceren – en de vaardigheid waarmee dit wordt gedaan – bepalend is voor het leven van alle partijen. Handige tips hierbij zijn:

 • Wees eerder zakelijk dan emotioneel in je bewoordingen
 • Geef de ander tijd om de boodschap te interpreteren
 • Gebruik korte, concrete zinnen
 • Wees duidelijk, leef je zo goed als mogelijk in
 • Communiceer niet enkel met gelaatsuitdrukkingen
 • Vermijd open vragen

Tegen een kind met autisme zeg je bijvoorbeeld niet “wat wil je eten?”, maar wel “wil je een appel of een koekje eten?”. Door goed te communiceren zal je het gedrag van de persoon met autisme beter leren begrijpen en vermijd je misverstanden.

Zit je nog met vragen of twijfels? Contacteer dan zeker je huisarts of verenigingen zoals de Vlaamse Vereniging Autisme (VVA) of Autisme Centraal die jou steeds meer informatie kunnen geven. 

Wist je dat, ...

Wist je trouwens dat je met de bijkomende verzekering Medicalia 75 % van de kosten terug betaald krijgt voor raadplegingen bij logopedisten, homeopaten, diëtisten, ergotherapeuten, psychologen, osteopaten, chiropractors, acupuncturisten en orthopedagogen, die erkend zijn door het RIZIV, of die op onze lijst met verstrekkers staan. Ontdek het aanbod van Medicalia.

Artikel tags:

Lees ook

Het verhaal van Jeroen

Een landrot zal Jeroen nooit worden. Zeker niet sinds hij 3 jaar geleden met zijn brommer tegen een stilstaande bestelwagen smakte: "Mijn rechterbeen was verbrijzeld. Het heeft zes operaties gekost om alles weer min of meer te reconstrueren."

Het verhaal van Hanne

Opgroeien met autisme was geen pretje voor Hanne. ‘Nog altijd geven mensen mij het gevoel dat ik een buitenbeentje ben. Ik voel me vaak klein en onbegrepen, en niet passen in deze wereld.'
 
30 september 2019

Erkenning van mantelzorgers onuitvoerbaar op 1 oktober 2019

Op 25 april 2019 keurde het federale Parlement een nieuwe wet goed rond de erkenning van mantelzorgers. Dat officiële statuut moet gepaard gaan met bepaalde sociale rechten, waaronder een specifiek verlof voor mantelzorgers. Jammer genoeg zal deze wet op 1 oktober 2019 nog niet uitgevoerd kunnen worden.