NieuwsAutonomie
18 februari 2019

deel

Hoe een zorgbudget het verschil maakt

Elk jaar betalen ongeveer 4,5 miljoen mensen in Vlaanderen een zorgpremie voor de Vlaamse sociale bescherming. Met die zorgpremies verbeteren ze de levenskwaliteit van meer dan 300.000 zorgbehoevende mensen in Vlaanderen. Sinds dit jaar biedt de Vlaamse sociale bescherming ook een tegemoetkoming voor wie een mobiliteitshulpmiddel nodig heeft.

Zorgen voor elkaar

In deze periode krijgen de meeste mensen een brief van hun zorgkas om hun zorgpremie te betalen. Elke 26-jarige Vlaming heeft de verplichting om elk jaar zijn steentje bij te dragen aan de zorg voor personen die dit nodig hebben. Indien je je niet aansluit bij een zorgkas van je keuze, gebeurt dit automatisch bij de Vlaamse zorgkas die verbonden is aan de Vlaamse overheid. De inwoners van Brussel hoeven zich niet verplicht aan te sluiten, zij zijn vrij in die keuze.

Agentschap Zorg en Gezondheid start vandaag met een nieuwe campagne die uitlegt waarom je nu juist betaalt: om te zorgen voor elkaar. In een tv-spot en een aantal filmpjes vertellen een viertal getuigen hoe hun zorgbudget voor hen dagelijks het verschil maakt. 

Zo maken we kennis met Ruiz, een jongen van 6, die een zorgbudget heeft voor mensen met een handicap. Lieve krijgt een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, sinds ze na een aantal zware operaties en problemen met haar gezondheid niet alles zelf meer kan. Liliane krijgt de zorgbudgetten voor ouderen en voor zwaar zorgbehoevenden, nadat ze in haar huis een zware val maakte. Ruth is dan weer een klein vrolijk meisje, die dankzij de zorgbudgetten voor zwaar zorgbehoevenden en voor mensen met een handicap, wordt geholpen om op een zo comfortabel mogelijke manier te leven.

Bekijk alle getuigenissen hier.

Zorgbudgetten

De zorgbudgetten zijn maandelijkse tegemoetkomingen voor mensen die veel zorg nodig hebben: zwaar zorgbehoevende mensen, ouderen met een zorgnood en personen met een handicap. Meer informatie over de verschillende budgetten vind je hier.

Nieuw in 2019: mobiliteitshulpmiddelen en ouderenzorg

  • Dit jaar maken ook de mobiliteitshulpmiddelen deel uit van de Vlaamse sociale bescherming. Heb je een rolstoel, elektrische scooter, duwwandelwagen, … nodig? Dan kan je die via de Vlaamse sociale bescherming kopen of huren.
  • Ook de financiering van de residentiële ouderenzorg gebeurt sinds dit jaar binnen de Vlaamse sociale bescherming.

3 redenen om te kiezen voor de zorgkas van Partena Ziekenfonds

Partena Ziekenfonds maakt het je graag gemakkelijk. Zo kun je ook de zorgpremie voor de Vlaamse sociale bescherming via ons betalen.

Voordelen

  • Eén aanspreekpunt voor zowel het ziekenfonds als de zorgkas.
  • Onze maatschappelijk werkers zijn specialisten en helpen als je een zorgbudget nodig hebt. Ook onderzoeken zij bij de patiënt thuis of hij/zij in aanmerking komt voor een tegemoetkoming.
  • Voor klanten die recht hebben op een tegemoetkoming, bekijkt onze Sociale Dienstverlening of ze recht hebben op sociale voordelen. Bovendien regelen ze zorg op maat zoals gezinszorg, poetshulp, ergotherapeutisch advies, …

Ontdek waarom kiezen voor Partena Zorgkas een goed idee is

Lees ook

Quarantaine en valpreventie

De maatregelen die werden genomen om kwetsbare personen zoveel mogelijk te beschermen tegen het coronavirus zorgen voor minder sociale contacten en een beperking in activiteiten. Zo gaat de wekelijkse afspraak met de kinesist niet meer door, wordt er voor de oudere naar de winkel gegaan, kappersafspraken worden afgezegd, … Kortweg blijven ze nog meer in hun ‘kot’ dan de jongere generatie. Doordat ze minder bewegen is er ook een hoger risico om te vallen.