Nieuwsbericht

Partena Onafhankelijk Ziekenfonds, Onafhankelijk Ziekenfonds Securex, en Onafhankelijk Ziekenfonds Partenamut willen vanaf 2017 krachten bundelen

De bestuursraden van het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex, Partenamut en Partena Onafhankelijk Ziekenfonds keurden gisteren de intentie goed om vanaf 1 januari 2017 de krachten te bundelen. Ze zijn ervan overtuigd dat ze samen over de nodige operationele en financiële slagkracht zullen beschikken om klanten regionaal beter te ondersteunen en hun medewerkers een stabiele toekomst te bieden.

Anticiperen op de veranderende omgeving

Met hun intentie om vanaf 1 januari 2017 een nieuwe alliantie te vormen, willen het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex, Partenamut en Partena Onafhankelijk Ziekenfonds inspelen op de veranderde context waarbinnen de ziekenfondsen actief zijn. Het gaat hierbij in de eerste plaats om de toegenomen regionalisering van het gezondheidsbeleid waardoor het steeds belangrijker wordt om klanten regionaal te bedienen..

Maar er zijn ook de budgettaire beperkingen van overheidswege waardoor er steeds minder middelen voorhanden zijn terwijl  het aantal taken en de werkingskosten toenemen. En ten slotte zijn er een aantal technologische en maatschappelijke evoluties, zoals de vergrijzing en de stijging van het aantal chronische aandoeningen, die investeringen en schaalvergroting vereisen.

Deze nieuwe alliantie heeft op geen enkele manier gevolgen voor de andere bedrijven van de Groep Securex en de groep Partena¨Professional.

Stabiliteit voor klanten en medewerkers

Concreet zullen op 1 januari 2017 alle activiteiten van het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex worden geïntegreerd in Partenamut en Partena Onafhankelijk Ziekenfonds. De naam Onafhankelijk Ziekenfonds Securex houdt van dan af op te bestaan. Voor de klanten van Onafhankelijk Ziekenfonds Securex verandert er voorlopig niets. Zij zullen tijdig worden geïnformeerd over de automatische overdracht op 1 januari 2017 en over de kantoren van Partenamut en Onafhankelijk Ziekenfonds Partena in hun buurt.

Alle medewerkers van het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex zijn zeker van een job bij Partenamut of Partena Onafhankelijk Ziekenfonds. Beide organisaties garanderen een job die zo veel mogelijk aanleunt bij hun huidige functie en zoveel mogelijk in de buurt van hun huidige locatie.

Dankzij deze alliantie zal een nog betere dienstverlening aan de klant mogelijk zijn. Bovendien staat de organisatie zo steviger op lange termijn en kan verder gebouwd worden aan de toekomst voor klanten en medewerkers.

De volgende stap

De intentie tot het bundelen van de krachten van de 3 onafhankelijke ziekenfondsen is nog onder voorbehoud. Begin februari 2016 wordt de intentie  voorgelegd aan de respectievelijke Algemene Vergaderingen. Daarnaast moet het project ook ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Controledienst der Ziekenfondsen (CDZ).

Informatie over de drie ziekenfondsen

  • Partena Onafhankelijk ziekenfonds biedt aan 420 000 leden haar dienstverlening aan. De 42 kantoren van Partena Ziekenfonds bevinden zich in Vlaanderen en Brussel. Partena Onafhankelijk Ziekenfonds telt 502 medewerkers.
  • Het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex biedt aan 103 134 leden haar dienstverlening aan in 22 kantoren verspreid over heel het land. Het Onafhankelijk ziekenfonds telt 86 medewerkers.
  • Partenamut biedt aan 965 550 leden zijn dienstverlening aan. De 52 agentschappen van het Onafhankelijke Ziekenfonds Partenamut bevinden zich in Wallonië en Brussel. Partenamut telt 1021 medewerkers.


Gerelateerde categorieën

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in en ontvang maandelijks ons ziekenfondsnieuws en gezond advies.

Ik schrijf me in

Meer weten? Contacteer ons!

Interesse in onze producten? Meer weten over onze dienstverlening? Stel je vraag via het contactformulier. Onze medewerkers helpen je graag verder.

Wij luisteren altijd

Kiezen voor Partena Ziekenfonds is kiezen voor een onafhankelijk ziekenfonds dat bereikbaar is waar en wanneer het jóu past! 


Sluiten

Kantoorzoeker

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena