Blog

21 maart: Werelddag van het Sociaal Werk

21 maart is het werelddag van het sociaal werk.  Voor de derde maal op rij hebben de ziekenfondsen besloten om deze dag niet ongemoeid te laten.  De Diensten Maatschappelijk Werk slaan de handen in elkaar en stellen een intermutualistische campagne voor, met een knipoog naar de beleidsmakers.

Appreciatie, maar ook een duidelijk signaal

Met behulp van een cartoon willen de Diensten Maatschappelijk Werk de aandacht vestigen op de steeds toenemende werkdruk bij onze maatschappelijk werkers. Op deze Werelddag wil de campagne in de eerste plaats appreciatie tonen voor hoe zij toch nog kwalitatief werk afleveren, ondanks de vaak stresserende omstandigheden. 

Anderzijds wil de campagne aan het beleid een signaal geven dat de omvang en de aard van het takenpakket maakt dat de druk behoorlijk wordt opgevoerd zonder bijkomende middelen. 

Transitie brengt steeds meer druk

Het beleid wil heel hard gaan voor de vermaatschappelijking van de zorg. Er wordt gestreefd naar een zorg waarbij mensen met beperkingen, chronisch zieken, kwetsbare ouderen, jongeren met gedrags- en emotionele problemen, mensen die in armoede leven, … een eigen zinvolle plek in de samenleving innemen, en daarbij waar nodig ondersteuning krijgen.

De Diensten Maatschappelijk Werk staan achter dit beleid, maar merken dat door deze overgang het eerstelijns(welzijns)werk vanuit verschillende opzichten onder druk komt te staan:

  • Als verwijzer naar gespecialiseerde hulp (cf. jeugdhulp, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, …), gekenmerkt door een striktere toegang 
  • Als opvangnet van een niet functionerend hulp- en zorgverleningsnetwerk, gekenmerkt door een gebrek aan mantelzorg en eigen netwerk, strengere toegangspoorten, wachtlijsten, versnippering, hiaten in regelgeving, ...
  • Als signaalgever voor factoren die belemmerend zijn voor de toegang tot rechten en zorg

Weinig tot geen middelen

Vanuit hun brede onthaalopdracht zijn de Diensten Maatschappelijk Werk (DMW) bij vrijwel elke overgangsbeweging in het beleidsdomein van zorg en welzijn betrokken. Toch is het telkens weer zo dat zij als integrale basisvoorziening net naast de broodnodige middelen grijpen, en de voorbeelden zijn legio (jeugdhulp, gehandicaptenzorg, gezondheidzorg,…).

Al deze transities zorgen voor toenemende (werk)druk bij de DMW. De roep van de overheid en de administraties om in te stappen in projecten wordt zeer duidelijk verstaan door deze diensten. Hun roep om hier middelen tegenover te plaatsen is tot op heden echter onbeantwoord gebleven, en deze campagne moet daar verandering in brengen

Werelddag Dienst Maatschappelijk Werk

Gerelateerde categorieën

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in en ontvang maandelijks ons ziekenfondsnieuws en gezond advies.

Ik schrijf me in

Meer weten? Contacteer ons!

Interesse in onze producten? Meer weten over onze dienstverlening? Stel je vraag via het contactformulier. Onze medewerkers helpen je graag verder.

Blog en nieuws

Gezond advies, het laatste gezondheidsnieuws en alles over onze workshops en infosessies

Wij luisteren altijd

Kiezen voor Partena Ziekenfonds is kiezen voor een onafhankelijk ziekenfonds dat bereikbaar is waar en wanneer het jóu past! 

Sluiten

Kantoorzoeker

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena