Blog en nieuws

Hoe een zorgbudget het verschil maakt

Nieuwsberichten 25 maart 2019

Elk jaar betalen ongeveer 4,5 miljoen mensen in Vlaanderen 52 of 26 euro voor de Vlaamse sociale bescherming (VSB). Met die zorgpremies verbeteren ze de levenskwaliteit van meer dan 300.000 zorgbehoevende mensen in Vlaanderen. Sinds dit jaar biedt de VSB ook een tegemoetkoming voor wie een mobiliteitshulpmiddel nodig heeft.

Sluiten