Nieuwe gezinssituatie

Adoptie

Heb je net een kindje geadopteerd? Proficiat! Partena Ziekenfonds regelt je adoptieverlof en staat je bij met interessante tegemoetkomingen en voordelen.

Adoptieverlof

Als werknemer of zelfstandige kun je recht hebben op adoptieverlof, met een uitkering van het ziekenfonds. De duur van je verlof hangt af van de leeftijd en de toestand van het kindje dat je adopteert.

Adoptiepremie van het kinderbijslagfonds

Wat is een adoptiepremie? 

De adoptiepremie is een eenmalige premie die je krijgt van het kinderbijslagfonds naar aanleiding van de adoptie van je kind. 

Wanneer aanvragen? 

Je kunt de aanvraag indienen vanaf het ogenblik dat de binnen- of buitenlandse adoptieprocedure is gestart en het kind deel uitmaakt van je gezin. 

Hoe aanvragen? 

Contacteer je kinderbijslagfonds voor de juiste formulieren en procedures.

Adoptiepremie bij Partena Ziekenfonds

Als je een kindje adopteert, krijg je bij Partena Ziekenfonds een adoptiepremie van 400 euro. 

Aangifte bij Partena Ziekenfonds

  • Als je je kind hebt aangegeven voor inschrijving in het bevolkings- of het vreemdelingenregister, brengt de Kruispuntbank je ziekenfonds daar automatisch van op de hoogte. 
  • Het ziekenfonds zal je kind inschrijven als persoon ten laste. De reglementering bepaalt ten laste van welke ouder het kind wordt ingeschreven. Informeer je vooraf als jullie als ouders bij verschillende ziekenfondsen zijn aangesloten. 
  • Je ontvangt kleefbriefjes van het ziekenfonds op naam van het kind. 

Aangifte bij een kinderbijslagfonds

Vraag bij een kinderbijslagfonds zelf kinderbijslag aan voor je nieuwe kindje. Dat kan bv. makkelijk online bij Parentia.
 

Graag klant worden?

Kiezen voor Partena Ziekenfonds is kiezen voor een onafhankelijk
ziekenfonds dat bereikbaar is, waar en wanneer het jóu past!

Hoe klant worden Bereken je bijdrage
Sluiten

Kantoorzoeker

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena