Juridische informatie

Wat als ik mijn ziekenfondsbijdrage niet betaal?

Wanneer je als gerechtige aangesloten bent bij een ziekenfonds, dan ben je verplicht om je bijdragen voor de aanvullende verzekering te betalen (ziekenfondsbijdrage).

Als je de ziekenfondsbijdrage voor de aanvullende verzekering niet betaalt, kan dit grote gevolgen hebben, in het bijzonder voor ziekenfondsleden die vanaf 1 januari 2021 reeds 24 maanden of meer verzuimd hebben om deze bijdragen te betalen. De details van deze regelgeving vind je terugvinden in onze statuten onder het Hoofdstuk II 'Toelating, ontslag, schrapping en uitsluiting van leden'.

Wat houdt dit in?

Sinds 1 januari 2012 brengt de inschrijving als gerechtigde bij een ziekenfonds de verplichte aansluiting bij de diensten van de aanvullende verzekering van dat ziekenfonds met zich mee. Dit houdt in dat je verplicht bent om de bijdrage te betalen die gevraagd wordt om van deze diensten te kunnen genieten.

Sinds 1 januari 2019 heeft het niet-betalen van de bijdragen tot gevolg dat het genot van de voordelen van de aanvullende verzekering wordt opgeschort tot aan de regularisatie van de onbetaalde bijdragen.

Als je meer dan 24 maanden je bijdrage niet betaalt, heeft dit grote consequenties:

  • De mogelijkheid om te genieten van de voordelen van de aanvullende verzekering wordt stopgezet. Je kunt dus niet meer regulariseren.
  • Als je nadien opnieuw wilt genieten van de voordelen van de aanvullende verzekering, moet je gedurende een periode van 24 maanden de bijdragen betalen, zonder evenwel te kunnen genieten van de voordelen tijdens deze periode.
  • De polissen van de ziekteverzekeringen VMOB Insurance - Hospitalia, Dentalia Plus en Medicalia - die een lid of een persoon ten zijne laste zou afgesloten hebben via Partena Ziekenfonds, worden stopgezet. Een nieuw contract kan pas afgesloten worden wanneer de periode van het herstel van recht van 24 maanden een aanvang genomen heeft, en als de betalingen op regelmatige basis plaats vinden. Wanneer er zich opnieuw een betalingsachterstand van meer dan 6 maanden voordoet, zal het verzekeringscontract opnieuw stopgezet worden.

    Belangrijk! Je kunt het nieuwe contract enkel afsluiten tegen de voorwaarden die op dat moment van toepassing zijn voor alle nieuwe contracten (onder andere met betrekking tot de leeftijd van de betrokkenen, de vrijstelling, het tarief) en niet aan de voorwaarden van het oorspronkelijke contract die definitief verloren gegaan zijn.

De gevolgen van het niet betalen van de bijdragen van de aanvullende verzekering kunnen dus erg zwaar zijn.

Zelfs indien je tijdens de periode van niet-betaling aangesloten was bij verschillende ziekenfondsen zijn deze regels van toepassing. Ze blijven ook van toepassing ongeacht bij welk ziekenfonds je je aansluit nadat je het recht om te kunnen genieten van de aanvullende voordelen verloren bent.

Oorspronkelijk zouden de eerste uitsluitingen plaatsvinden op 1 januari 2021.

Door de COVID-19-crisis hebben de ziekenfondsen uitstel van het opheffing van recht gevraagd aan de Minister. De Minister heeft zijn akkoord verleend. Dat betekent dat de eerste uitsluitingen pas plaatsvinden op 1 januari 2022 en niet op 1 januari 2021.

Lees meer

Wij luisteren altijd

Kiezen voor Partena Ziekenfonds is kiezen voor een onafhankelijk ziekenfonds dat bereikbaar is waar en wanneer het jou past! 

Sluiten

Kantoorzoeker

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena