Zorgverzekering

Vergoeding aanvragen

Als je zorgbehoevend bent, kun je een vergoeding of tegemoetkoming ontvangen van de zorgverzekering. Maar hoe vraag je die uitbetaling van de zorgverzekering aan?

De vergoeding vraag je aan bij de zorgkas waarvan je lid bent, met een officieel aanvraagformulier. Je vraagt de vergoeding zelf aan, of laat ze aanvragen door iemand die jou vertegenwoordigt. 

In dat geval moet die vertegenwoordiger een door jou ondertekende volmacht kunnen voorleggen. Een ouder of voogd is een wettelijke vertegenwoordiger en moet geen volmacht hebben om een aanvraag in te dienen.

Voorwaarden 

Om recht te hebben op een vergoeding, moet je voldoen aan 5 voorwaarden:

  • Je moet lid zijn van een erkende zorgkas.
  • Je moet alle ledenbijdragen van de voorafgaande jaren betaald hebben op datum van de aanvraag.
  • Je moet sinds 5 jaar ononderbroken in Vlaanderen of Brussel wonen of ononderbroken sociaal verzekerd zijn in een EU-lidstaat of EER-land. Met ‘wonen’ wordt bedoeld: ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van een gemeente of stad. Als je niet aan deze voorwaarde voldoet, kun je een regularisatie aanvragen.
  • Je moet bewijzen dat je zwaar zorgbehoevend bent. Daarmee wordt bedoeld dat je een beroep moet doen op familie, vrienden of zorgverleners voor je dagelijkse bezigheden, zoals je wassen, aankleden, schoonmaken of boodschappen doen.

* Erkend door de Vlaamse Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschap of de Franse Gemeenschapscommissie.

Aanvraag 

Vergoeding mantel- en thuiszorg

  1. Woon je thuis, dan gebruik je het aanvraagformulier voor mantel- en thuiszorg.
  2. Vul ook de aanvraag tot registratie als mantelzorger in. Een mantelzorger is een familielid, vriend of buur die hulp biedt aan de zorgbehoevende.
  3. Stuur je aanvraag per post naar je zorgkas.

Vergoeding residentiële zorg

  1. Verblijf je in een woonzorgcentrum, een rust- en verzorgingstehuis of een psychiatrisch verzorgingstehuis, gebruik dan het aanvraagformulier voor residentiële zorg.
  2. Laat ook het verblijfsattest invullen door de residentie waar je verblijft.
  3. Stuur je aanvraag per post naar Partena Zorgkas, Sluisweg 2 bus 1 in 9000 Gent.

Regel nu je zorgen voor morgen

Kies voor één aanspreekpunt voor zowel je ziekenfonds
als de zorgkas.


Sluiten

Kantoorzoeker

Bent u op zoek naar het dichtsbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena