Comfort en Comfort Plus

Comfort en Comfort Plus zijn verzekeringen opgericht door de Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand (VMOB) Securex. Vanaf 1/1/2017 bundelen Partena Ziekenfonds en Securex Ziekenfonds de krachten en beheert Partena Ziekenfonds Comfort en Comfort Plus.

Het is niet meer mogelijk om in te schrijven op deze verzekering.
Wie al aangesloten is bij Comfort of Comfort Plus kan rekenen op een vlotte terugbetaling door Partena Ziekenfonds. 

Comfort en Comfort Plus zijn voor een groot deel vergelijkbaar met de (wettelijk verplichte) voordelen die klanten van Partena Ziekenfonds sowieso genieten. Dit betekent een dubbele dekking, en dus een extra kost.

Comfort (Plus) contract stopzetten?
Je kunt de verzekering Comfort (Plus) stopzetten via een aangetekend schrijven naar Partena Ziekenfonds - Dienst PBB - Sluisweg 2 bus 1 in 9000 Gent. Of via een ‘ontvangstbewijs’ in een Partena-kantoor. We sluiten je verzekering af op het eind van de maand die volgt op de ontvangst van het stopzettingsdocument. Bijvoorbeeld: als wij je aangetekend schrijven ontvangen in juli, dan sluiten we Comfort (Plus) af op 31 augustus.


Sport, fitness en wellness 

Comfort en Comfort Plus

 • Dieet: voor bezoeken aan een erkend diëtist en sessies bij een erkende diëtistenvereniging zoals Weight Watchers: tegemoetkomingen voor een maximum van 30 euro per jaar.
 • Homeopathie, osteopathie, acupunctuur en chiropraxie: tegemoetkomingen van maximaal 10 consultaties, met een maximum van 100 euro per jaar.
 • Homeopathische geneesmiddelen: tegemoetkomingen voor een plafond van 75 euro per persoon per jaar.
 • Vaccins: tegemoetkomingen van maximaal 25 euro per vaccin en 65 euro per jaar per persoon voor inentingen tegen het rotavirus, meningitis, hepatitis B, griep en pneumokokken.
 • Inenting tegen baarmoederhalskanker: eenmalige tegemoetkoming van maximum 150 euro.
 • Preventie hart- en vaatziekten: tegemoetkomingen die maximaal 30 euro van het remgeld voor medicatie tegen een te hoge bloeddruk of cholesterol dekken.

Goed in je vel 

Comfort Plus

 • Psychologische bijstand: tegemoetkomingen van maximaal vijf raadplegingen bij een psycholoog als gevolg van een traumatische gebeurtenis.
 • Pedicure en podologie: tegemoetkomingen in de kosten voor pedicure en podologie voor onze leden vanaf 50 jaar: 25 euro per persoon per jaar met een maximum van 5 sessies.
 • Optiek: tegemoetkomingen van 60 euro per jaar voor de aankoop van corrigerende lenzen of 60 euro elke 3 jaar voor nieuwe brillenglazen.
 • Corrigerende laseroogheelkunde: eenmalige tegemoetkoming van 100 euro per oog voor corrigerende laseroogheelkunde.
 • Oncologie: tegemoetkomingen voor haar- of borstprothesen, aangepaste kleding, en sessies groepspsychologie bij mensen met kanker voor maximaal 75 euro per jaar.

Geboorte en kinderen

Comfort Plus

 • Perinatale kinesitherapie: tegemoetkomingen van 25 euro per jaar voor kinesessies die aanstaande moeders voorbereiden op de bevalling en het herstel na de bevalling versnellen.
 • Thuisopvang zieke kinderen: moet je gaan werken, maar zijn je kinderen ziek? Wij vangen ze bij jou thuis op.
 • Logopedie: tegemoetkomingen in kosten voor logopedie, zover de verplichte ziekte­verzekering niet tussenkomt: 300 euro per jaar, maximaal 30 sessies.
 • Orthodontie: een eenmalige tegemoetkoming van maximaal 300 euro per kind voor een orthodontische behandeling.
 • Psychotherapie voor kinderen: tegemoetkomingen voor psychotherapeutische sessies voor uw kinderen: maximum 30 euro per kind per jaar.

Tot je dienst

Comfort en Comfort Plus

 • Uitleendienst: tegemoetkomingen van 65% van het factuurbedrag voor de uitleen van medisch materiaal en van 25 euro voor leveringskosten.
 • Thuiszorg: tegemoetkomingen van 0,75 euro per uur met een maximum van 200 uren per jaar voor kraam- en familiehulp.
 • Niet-dringend medisch vervoer: tegemoetkomingen voor je transport naar een onderzoek, dokter of behandeling.
 • Ziekenvervoer voor hospitalisatie: moet je naar een Belgisch ziekenhuis voor een hospitalisatie met overnachting? Je krijgt tegemoetkomingen voor je vervoer ernaartoe.
 • Kort- en zorgverblijven: tegemoetkomingen in de hulp van een medewerker van Baluchon Alzheimer voor dementerenden en in de kosten voor verblijven in een dag- of revalidatiecentrum of rusthuis.

Comfort Plus

 • Alarmsysteem: een personenalarm voor zieke mensen, alleenwonende bejaarden en personen met een handicap tegen voordelige tarieven.
 • Transport naar centra voor dialyse, chemo-, radio- of radiumtherapie: tegemoetkomingen voor vervoer per taxi, zieken- of personenwagen naar deze centra.

Terugbetaling aanvragen?

Gebruik hiervoor de specifieke terugbetalingsformulieren:

Met ingang van 1 januari 2017, werden de verzekeringen Comfort, Comfort Plus, Income 1 en Income 2 ondergebracht in de verzekeringsmaatschappij van onderlinge bijstand 'Ziekenfonds voor Hospitalisatiekosten' (HOSPITALIA) en dit als gevolg van de fusie met de verzekeringsmaatschappij van onderlinge bijstand SECUREX (fusie gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 11 januari 2017, pg 1323-1324).

Sluiten

Kantoorzoeker

Ben je op zoek naar het dichtstbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

MijnPartena

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, inboxberichten lezen, ...

MijnPartena