Het OMNIO-statuut

logo

Deze berekeningsmodule geeft u een SCHATTING van uw mogelijk recht op het OMNIO-statuut.
Wij benadrukken dat deze berekening louter informatief is. De schatting kan in geen geval het oordeel van het ziekenfonds vervangen. Alleen het ziekenfonds is gemachtigd om uw dossier te onderzoeken.

image1

1. Uit hoeveel personen bestaat uw OMNIO gezin ?Het plafond van het jaarlijks brutobelastbaar inkomen voor uw gezin (in 2012) is euro

2. Op hoeveel schat u uw totaal gezinsinkomen ? euro

image2
 
Om uw gezinsinkomen te berekenen, moet u alle jaarlijkse brutobelastbare inkomsten optellen van de personen die gedomicilieerd waren op uw adres op 1 januari 2013.

Tip : raadpleeg het laatst ontvangen berekeningsdocument van uw aanslagbiljet, om geen enkel inkomen te vergeten ("berekeningsnota aanslagbiljet").

  image3   Voorbeelden van inkomsten :
bedrijfs- en beroepsinkomens, roerend en onroerend inkomen, pensioenen, uitkering arbeidsongeschiktheid of invaliditeit, onderhoudsgeld… zoals die inkomsten aangegeven moeten worden bij het Hoofdbestuur der directe belastingen vóór elke aftrek of vermindering, uitgevoerd door dit bestuur.
 
image4  

3. Schatting van het recht op het OMNIO-statuut

4. Meer info ?

Raadpleeg onze folder over het "OMNIO-statuut"
  image5