Mantelzorg

Mantelzorgpremie en vergoeding bij mantelzorg

Als mantelzorger maak je tijd vrij voor een zorgbehoevende. Misschien kun je daarvoor wat financiële ondersteuning gebruiken. Welke premies, vergoedingen of financiële tegemoetkomingen bestaan er voor mantelzorgers en zorgbehoevenden?

Mantelzorgpremie

Sommige Vlaamse gemeenten en provinciebesturen voorzien een mantelzorgpremie en/of andere tegemoetkomingen voor zorgafhankelijke personen. Het bedrag, de regels en toekenningsvoorwaarden variëren. Om te weten of je gemeente een premie toekent, neem een kijkje op rechtenverkenner.be of informeer je bij het provincie- of gemeentebestuur, of bij het OCMW van je gemeente.

Vlaamse Zorgverzekering 

De Vlaamse Zorgverzekering voorziet een maandelijkse tegemoetkoming in de niet-medische kosten van zwaar zorgbehoevende personen die extra zorg nodig hebben, of ze nu thuis zijn of in een instelling. De Dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds kan je dossier regelen voor de Zorgverzekering. 

Aanmoedigingspremie

Als je gemotiveerd tijdskrediet of thematisch verlof neemt, voorziet de Vlaamse overheid een extra premie ter compensatie van het loonverlies dat niet volledig door de RVA gedekt wordt.

Andere tegemoetkomingen voor zorgbehoevenden

Onze Sociale Dienst informeert je graag over de tegemoetkomingen voor zorgbehoevenden, zoals bv. het zorgforfait voor chronisch zieken, het incontinentieforfait, palliatief forfait, tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden, persoonlijk assistentiebudget, verhoogde kinderbijslag, …

Contacteer ons voor advies.

Blog en nieuws

Gezond advies, het laatste gezondheidsnieuws en alles over onze workshops en infosessies

De mantelzorger maakt het verschil in iemands leven

De mantelzorger maakt het verschil in iemands leven

Blog 27 januari 2016

Het kan soms snel gaan. Een ziekte, een ongeval, de start van een therapie en een revalidatie kunnen ervoor zorgen dat je plots hulp nodig hebt. Gelukkig zijn er heel wat mensen die de zorg voor die persoon met veel plezier op zich nemen. Mantelzorgers, zoals dat heet. Maar wat als jij er binnenkort eentje wordt?

De zorgverzekering: een verplicht gegeven

De zorgverzekering: een verplicht gegeven

Blog 21 december 2015

Vroeger werd zorgverlening voor hulpbehoevenden, jong of oud, amper of niet terugbetaald. Om oplopende kosten te vermijden, riep de Vlaamse overheid de Vlaamse zorgverzekering in het leven. Hierdoor heeft elke 26-jarige Vlaming de verplichting elk jaar zijn steentje bij te dragen aan de zorg voor ouderen.

We helpen je vooruit

We helpen je vooruit

Blog 23 december 2015

Naast een ziekteverzekering biedt een ziekenfonds ook een uitgebreid zorgaanbod aan. Achter dat zorgaanbod schuilt een team van professionele medewerkers waarbij je dagelijks terecht kunt voor advies en dienstverlening afgestemd op jouw persoonlijke situatie. 

Wij luisteren altijd

Kiezen voor Partena Ziekenfonds is kiezen voor een onafhankelijk ziekenfonds dat bereikbaar is waar en wanneer het jóu past! 


Sluiten

Kantoorzoeker

Bent u op zoek naar het dichtsbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

Onlinekantoor

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, e-Boxberichten lezen, ...

Onlinekantoor