Praktische afspraken

Wat als je kindje niet naar de opvang komt?

Vakantie gepland? Hoe regel je dat met je onthaalouder?

24 respijtdagen per kalenderjaar

Als je kindje afwezig is op één van de dagen die vastgelegd zijn in het opvangplan, kun je gebruik maken van de respijtdagen:

  • Als ouder met een voltijds opvangplan heb je recht op 24 respijtdagen per kalenderjaar bovenop het verlof van de kinderbegeleider. De respijtdagen worden verhoudingsgewijs verminderd bij een deeltijds opvangplan, en bij in- of uitstap in de loop van het kalenderjaar. 
  • Als je respijtdagen opgebruikt zijn en je kind afwezig is, worden die dagen aangerekend aan de gewone dagprijs, met een minimum van 5 euro. 
  • Niet gebruikte respijtdagen kunnen niet overgedragen worden naar volgend kalenderjaar.

Wat als je afwezigheid te laat meldt?

Niet tijdig verwittigde afwezigheden: 

  • Je hebt nog respijtdagen = respijtdag + 3,30 euro. 
  • Je respijtdagen zijn opgebruikt = dagprijs met minimum van 5 euro en maximum van 23 euro + 3,30 euro. 

Onder niet tijdig verwittigde afwezigheden verstaan we: 

  • afwezigheid van 1 dag, minder dan 5 kalenderdagen op voorhand gemeld
  • afwezigheid van meer dan 1 dag en maximum een volledige opvangweek, minder dan 3 kalenderweken op voorhand gemeld 
  • afwezigheid van meer dan 1 week, minder dan 6 kalenderweken op voorhand gemeld
  • De eerste dag ziekte van je kindje is sowieso een respijtdag. 

Wat als je kindje ziek is?

  • Voor ziekte is een specifieke regeling uitgewerkt. 

Wat kunnen we voor je doen?

Ben je nieuw of zit je kindje al bij ons in de opvang? Je hebt vast nog enkele vragen. We willen je graag verder helpen. 

Op zoek naar opvang?

De Partena onthaalouders en kinderdagverblijven bieden je kindje een tweede thuis. Onze goed opgeleide en ervaren begeleiders omringen hem of haar met de beste zorgen.


Sluiten

Kantoorzoeker

Bent u op zoek naar het dichtsbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

Onlinekantoor

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, e-Boxberichten lezen, ...

Onlinekantoor