Onze werking

De pedagogische waarden van onze onthaalouders

Onze onthaalouders vangen je kindje op in een kindvriendelijke, stimulerende en warme sfeer. Elk kind krijgt de ruimte om zich op eigen tempo te ontplooien.

Gemengde opvang van baby’s en peuters 

Onze kinderen worden opgevangen in groepen van gemengde leeftijd. Dat komt zowel de jongere als de oudere kinderen ten goede:

 • Baby’s en kruipers leren veel van peuters. Hun zelfredzaamheid wordt gestimuleerd en hun taalontwikkeling gaat sneller.
 • Peuters leren rekening te houden met de kwetsbaarheid van baby’s.

Kindvriendelijk en respectvol

 • De opvangplaats is veilig en geborgen ingericht, en biedt ruimte om te spelen.
 • We streven altijd naar respect, zowel voor de kinderen, als voor ouders en kinderbegeleiders. Door zelf respect te tonen, geven we die waarde door in de opvoeding van de kinderen.
 • We werken op een menselijke manier. We peilen naar ieders tevredenheid en stimuleren rechtstreekse communicatie

Werken volgens het ritme van het kind

 • We spelen in op de individuele behoeften en eigenheid van onze kinderen.
 • We hebben aandacht voor een vlotte aanpassing van thuissituatie naar kinderopvang.
 • We stimuleren kinderen in hun ontwikkeling en dagen hen uit om op eigen tempo nieuwe dingen uit te proberen. 

Waardenboom

Samen met onze kinderbegeleiders hebben we onze waarden gegroepeerd in een waardenboom, die je terugvindt bij elke onthaalouder. 

 • Elke maand hangen we een nieuwe waarde op aan de boom. 
 • De waarden die we hiermee in de verf zetten, benadrukken telkens dat kinderen bij ons centraal staan.
 • De waarden in onze waardenboom sluiten aan bij de pedagogische richtlijnen voor kwaliteitsvolle kinderopvang van Kind & Gezin.

Wat kunnen we voor je doen?

Ben je nieuw of zit je kindje al bij ons in de opvang? Je hebt vast nog enkele vragen. We willen je graag verder helpen. 

Op zoek naar opvang?

De Partena onthaalouders en kinderdagverblijven bieden je kindje een tweede thuis. Onze goed opgeleide en ervaren begeleiders omringen hem of haar met de beste zorgen.


Sluiten

Kantoorzoeker

Bent u op zoek naar het dichtsbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

Onlinekantoor

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, e-Boxberichten lezen, ...

Onlinekantoor