Voordelen en terugbetalingen

Terugbetaling logopedie

Taal is essentieel om goed te leren lezen, schrijven en rekenen. Voor taalstoornissen zoals dyslexie, stotteren en dyscalculie kun je terecht bij een logopedist(e). Die helpt kinderen, volwassenen en ouderen met hun spraak- en taalontwikkeling. Partena Ziekenfonds zorgt voor een terugbetaling van logopedie. 

Alle voordelen op een rij

Online aansluiten Advies op maat


Wettelijke terugbetaling

De wettelijke ziekteverzekering voorziet een gedeeltelijke terugbetaling van logopedie. Hoeveel je terugbetaald krijgt, hangt af van de behandeling. 

Voorwaarden

Je hebt een medisch akkoord ontvangen voor de behandeling van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds.

Hoe geniet ik van dit voordeel?

 1. Bezorg ons het medische attest van de arts, waarin de behandeling wordt voorgeschreven. Wij maken het over aan de adviserend geneesheer.
 2. De adviserend geneesheer evalueert de aard van de afwijking en brengt ons op de hoogte van zijn beslissing.
 3. Wij brengen je schriftelijk op de hoogte van de beslissing van de adviserend geneesheer.

Bij een positief advies van de adviserend geneesheer heb je recht op een terugbetaling van logopedie via de wettelijke ziekteverzekering. In dat geval storten we het bedrag op je bankrekening. 

Een negatief advies betekent dat je geen recht hebt op een tegemoetkoming via de wettelijke ziekteverzekering.


Partena Ziekenfonds: 6,50 euro terugbetaald per sessie

Partena Ziekenfonds voorziet om de 5 jaar een tegemoetkoming van 6,5 euro per individuele sessie met een maximum van 154 sessies.

Voorwaarden

 • Je mag geen recht hebben op een tegemoetkoming via de wettelijke ziekteverzekering. 
 • Er is geen leeftijdsgrens.

Hoe geniet ik van dit voordeel?

 1. Download het formulier logopedie en laat het invullen door de logopedist. 
 2. Bezorg ons het formulier, voorzien van een witte kleefzegel:
 3. We storten het bedrag op je bankrekening op voorwaarde dat je in orde bent met je ziekenfondsbijdrage.

Medicalia: 75% van het remgeld terugbetaald

De verzekering Medicalia betaalt 75% van het remgeld terug van je raadplegingen en technische verstrekkingen bij logopedisten.

Voorwaarden

 • Je bent klant van de verzekering Medicalia. 
 • De verstrekker moet erkend zijn door het RIZIV. De erkende zorgverstrekkers vind je terug in de lijst van erkende logopedisten. Een prestatie komt in aanmerking voor een terugbetaling van Medicalia als deze wordt uitgevoerd door een erkende zorgverstrekker die op die datum op de lijst staat. 
 • Enkel na aftrek van de tussenkomst van de aanvullende verzekering.
 • Eventuele supplementen die je arts aanrekent bovenop het wettelijk bepaalde tarief worden niet meegerekend.

Hoe geniet ik van dit voordeel?

 1. Neem de tegemoetkomingsaanvraag mee naar de logopedist.
 2. Laat het invullen door de logopedist.
 3. Bezorg het ons terug, samen met het originele betaalbewijs of de originele factuur.

Dossier kinderen en jongeren

Heb jij een baby, peuter, kleuter, kind of tiener in huis? Bekijk onze info en voordelen voor ouders.

Blog en nieuws

Gezond advies, het laatste gezondheidsnieuws en alles over onze workshops en infosessies

Dyscalculie

Dyscalculie

Blog 7 oktober 2016

2 x 2 = 4? Dyscalculie is een rekenstoornis die voorkomt bij kinderen en volwassenen. Hoewel maal- en deeltafels, optellen en aftrekken, breuken en meetkunde voor de meeste kinderen na een tijdje een automatisme worden, blijft dit voor kinderen met dyscalculie een erg moeilijke materie.

Dyslexie

Dyslexie

Blog 23 september 2016

Het woord ‘dyslexie’ is afgeleid uit het Grieks en betekent letterlijk niet kunnen lezen. Dit kun je zeker niet als definitie van deze leerstoornis hanteren. Wie dyslexie heeft kampt in min of meerdere mate met problemen bij het lezen, spellen en/of schrijven. De ene ondervindt bijvoorbeeld moeite om hardop te lezen, terwijl de andere er niet in slaagt correct te spellen.

Ontdek meer over kinderen en jongeren

Graag klant worden?

Kiezen voor Partena Ziekenfonds is kiezen voor een onafhankelijk ziekenfonds dat bereikbaar is waar en wanneer het jóu past! 


Online aansluiten Meer info vragen
Sluiten

Kantoorzoeker

Bent u op zoek naar het dichtsbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

Onlinekantoor

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, e-Boxberichten lezen, ...

Onlinekantoor