Vlaamse Sociale Bescherming

Tegemoetkoming hulp aan bejaarden

Personen met een handicap die hulpbehoevend zijn en ouder dan 65 jaar, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB). 

Ben je 65 jaar of ouder en ondervind je dagelijks beperkingen als gevolg van je handicap, dan kom je misschien wel in aanmerking voor een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. Als je aan de voorwaarden voldoet, kun je een tegemoetkoming ontvangen om de kosten ten gevolge van je verminderde zelfredzaamheid te helpen dragen. 

Het bedrag van de tegemoetkoming is afhankelijk van o.a. jouw vastgestelde zorgnood, je gezinssamenstelling en je gezinsinkomen en is vrij te besteden. Je hoeft dus geen verantwoording af te leggen waarvoor je het gebruikt.

De THAB was eerder een federale bevoegdheid en werd behandeld door de FOD Sociale Zekerheid. Vanaf 1 januari 2017, naar aanleiding van de zesde staatshervorming, wordt deze bevoegdheid overgenomen door de zorgkassen, die ook de tegemoetkoming zullen uitbetalen.

Voor wie?

Om in aanmerking te komen voor een THAB, moet je voldoen aan enkele voorwaarden:

 • Je bent aangesloten bij een zorgkas.
 • Je bent 65 jaar of ouder.
 • Je bent officieel in België gedomicilieerd zijn en verblijft er ook.
 • Je verblijft niet in een gevangenis of centrum van de federale overheid.
 • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister.
 • Je totale gezinsinkomen mag bepaalde grenzen niet overschrijden. Op basis van het totale inkomen van je gezin wordt berekend wat het bedrag is van je tegemoetkoming. Wanneer je gezinsinkomen een bepaalde grens overschrijdt, zal het bedrag van de tegemoetkoming lager liggen. Dit bedrag kan dus sterk verschillen van persoon tot persoon.
 • Je behaalt minstens 7 punten op de schaal van zelfredzaamheid.

Zelfredzaamheid is de invloed die jouw handicap heeft op dagelijkse activiteiten, de moeilijkheden die je hierbij ondervindt. Deze wordt gemeten aan de hand van de medisch-sociale schaal met 5 categorieën:

 1. Categorie 1: 7 of 8 punten
 2. Categorie 2: 9, 10 of 11 punten
 3. Categorie 3: 12, 13 of 14 punten
 4. Categorie 4: 15 of 16 punten
 5. Categorie 5: 17 of 18 punten

Hoe hoger je score (en dus de categorie waartoe je behoort), hoe hoger het maximumbedrag van je tegemoetkoming.

Hoe aanvragen?

Een THAB kun je (enkel) online aanvragen via de applicatie e-THAB. Je kunt deze aanvraag zelf doen met je e-ID of je laten bijstaan door een gevolmachtigde meerderjarige vertegenwoordiger of door een medewerker van de Dienst Maatschappelijk Werk (DMW) van je ziekenfonds.

De FOD Sociale Zekerheid staat in voor de medische inschaling. Het resultaat hiervan wordt bezorgd aan de zorgkas.

Combinatie met andere tegemoetkomingen

Een THAB mag gecombineerd worden met een tegemoetkoming uit de Vlaamse Zorgverzekering en het Basisondersteuningsbudget.

Het is niet mogelijk om een THAB te combineren met andere tegemoetkomingen zoals de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en de integratietegemoetkoming (IT).

Indien je op het moment van de aanvraag reeds over een andere tegemoetkoming beschikt die niet combineerbaar is met een THAB, zal de zorgkas nagaan welke het meest voordelig is voor jou.

Vlaamse Sociale Bescherming

Wat is de Vlaamse Sociale Bescherming precies?

Video

Waarvoor dient de 50 euro die je jaarlijks verplicht dient te betalen? We leggen het je haarfijn uit.

Thuiszorg

Extra hulp nodig?

Ben je net bevallen of heb je extra hulp nodig? Ons ervaren team maatschappelijk werkers regelt graag kraamzorg, poetshulp, thuisoppas zorgbehoevenden, palliatieve zorg of ziekenvervoer voor jou.

Ontdek ons aanbod

Sluiten

Kantoorzoeker

Bent u op zoek naar het dichtsbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

Onlinekantoor

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, e-Boxberichten lezen, ...

Onlinekantoor