Uitkering

Uitkering primaire arbeidsongeschiktheid

Je eerste jaar arbeidsongeschiktheid wordt de ‘primaire arbeidsongeschiktheid’ genoemd. Tijdens die periode ontvang je een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Forfaitaire vergoeding

  • De 1ste maand van je arbeidsongeschiktheid als zelfstandige is een 'carensmaand': je hebt in die maand geen recht op een uitkering van het ziekenfonds. 
  • Na 1 maand arbeidsongeschiktheid kun je recht hebben op een uitkering voor primaire arbeidsongeschiktheid.
  • Zelfstandigen krijgen een forfaitaire vergoeding, of een vast bedrag per dag. 
  • Dat bedrag is afhankelijk van je gezinstoestand. 
  • De uitkering wordt eenmaal per maand  uitbetaald, in het begin van de maand. Dit gebeurt vanaf de 2de maand arbeidsongeschiktheid. 
  • Je kunt een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen tot maximum de 12de maand van je arbeidsongeschiktheid. 
  • Ben je langer arbeidsongeschikt, dan krijg je daarna een zogenaamde invaliditeitsuitkering


Opgelet!

  • Het maandelijkse bedrag van je uitkeringen hangt af van het aantal dagen in die maand. 
  • De uitkering arbeidsongeschiktheid is een vervangingsinkomen. Je moet de uitkering dus vermelden op je belastingaangifte in Deel 1, Vak IV C.
  • Er wordt op je uitkering een bedrijfsvoorheffing afgehouden van 11,11 %.

Betaalkalender uitkering primaire arbeidsongeschiktheid zelfstandigen

Je uitkering wordt betaald op de oranje dagen.

Deze betaaldata gelden enkel voor zelfstandigen en personen met een dossier schuldbemiddeling of loonbeslag. De uitkering wordt in 1 keer, aan het begin van de maand uitbetaald.

Sluiten

Kantoorzoeker

Bent u op zoek naar het dichtsbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

Onlinekantoor

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, e-Boxberichten lezen, ...

Onlinekantoor