Uitkering

Afhouding van verlofdagen

Het ziekenfonds mag voor een openstaand saldo vakantiedagen geen vervangingsinkomen uitkeren. Geef daarom die dagen aan via een vakantieattest.

Vakantieattest

Heb je voor het einde van het vakantiejaar nog een aantal vakantiedagen (gedekt door vakantiegeld of loon betaald tijdens het vakantiejaar) over, en kun je die niet  opnemen door arbeidsongeschiktheid? Laat dat aan je ziekenfonds weten via een vakantieattest. Het ziekenfonds mag namelijk voor het openstaande saldo vakantiedagen geen vervangingsinkomen uitkeren.

Over welke soort vakantiedagen gaat het?

  • wettelijke vakantiedagen
  • bijkomende vakantiedagen die aanleiding geven tot het uitbetalen van vakantiegeld of loon
  • vakantiedagen krachtens algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst

Laat invullen door je werkgever

Arbeiders

  • ontvangen de aanvraag vanaf de maand mei
  • kunnen zelf de voorkeurperiode voor de inhouding van de vakantiedagen vermelden op het document

Bedienden

  • kunnen geen voorkeurperiode voor de inhouding van de vakantiedagen doorgeven. Het gebeurt sowieso in december, of tijdens de laatste uitbetalingsperiode van het vakantiejaar.  

Bezorg tijdig terug

  • Je kunt het vakantieattest via de link op deze pagina downloaden. Vul het in en bezorg het zo snel mogelijk aan het ziekenfonds.
  • Bezorg je het vakantieattest niet tijdig aan het ziekenfonds terug, dan krijg je automatisch een weigering van 24 uitkeringsdagen tijdens de maand december van het betrokken vakantiejaar. 
  • Stuur het vakantieattest dus altijd ingevuld terug naar je ziekenfonds. Zo vermijd je een onnodige weigering van je uitkering. 
Sluiten

Kantoorzoeker

Bent u op zoek naar het dichtsbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

Onlinekantoor

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, e-Boxberichten lezen, ...

Onlinekantoor