Werknemer

Arbeidsongeschikt en deeltijds werken

Ben je arbeidsongeschikt, maar wil je deeltijds weer aan het werk? Vraag dan de officiële toestemming van je ziekenfonds.

Vraag de toestemming van je ziekenfonds

 1. Download het aanvraagformulier deeltijdse werkhervatting en vul het nauwkeurig in. Vergeet zeker niet de datum van de werkhervatting te vermelden! 
 2. Onderteken het document.
 3. Stuur zo gauw mogelijk op naar Medische dienst, Sluisweg 2, 9000 GENT, of mail naar vi@partena-ziekenfonds.be. 
 4. De medische dienst moet je schriftelijke aanvraag voor deeltijdse werkhervatting in z’n bezit hebben minstens 1 werkdag vóór je weer aan de slag gaat. 
 5. Als je je aanvraag tijdig indient, kun je alvast weer deeltijds aan de slag. Je hoeft dus niet te wachten tot je meer nieuws hebt over de goedkeuring van je aanvraag. 
 6. De adviserend arts zal je aanvraag onderzoeken en je eventueel uitnodigen voor een medisch onderzoek
 7. Wij laten je schriftelijk weten wat de beslissing is. 

Opgelet! Als je tijdens je primaire arbeidsongeschiktheid deeltijds aan het werk bent, moet je nog steeds verlengingen indienen. Want ook tijdens het deeltijdse werk moet je arbeidsongeschiktheid aangegeven zijn via een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid. Wijzigt je uurrooster (bv. verhoging aantal werkuren/wijziging werkdagen)? Ook dan moet je steeds voorafgaandelijk een nieuwe aanvraag indienen bij de adviserend arts van Partena Ziekenfonds!

Wat betekent deeltijds werken voor je uitkering?

 • De adviserend arts keurt je aanvraag goed: Je krijgt een loon voor je deeltijdse werk, en een aanvullende uitkering voor je deeltijdse arbeidsongeschiktheid. Elke maand geeft je werkgever door hoeveel loon je kreeg. Op basis van die info berekenen wij je uitkering. 
 • De adviserend arts weigert je aanvraag: Je stopt onmiddellijk met werken. Je loon en je uitkering voor de periode van deeltijds werk mag je behouden. Vanaf de datum van de weigering van je aanvraag, krijg je opnieuw een voltijdse uitkering.

Op welke dag wordt je deeltijdse uitkering betaald?

Je aanvullende uitkering voor deeltijdse arbeidsongeschiktheid wordt 1 keer per maand uitbetaald, na ontvangst van je loonattest van de werkgever. De datum van uitbetaling is daardoor variabel.

Wat als je je deeltijdse werkhervatting te laat aangeeft?

 • 14 dagen of minder te laat: Voor die periode wordt er 10 procent van je uitkering afgehouden.
 • Meer dan 14 dagen te laat: Voor die periode moet je je uitkering terugbetalen of wordt de uitkering geweigerd als ze nog niet was uitbetaald.

Wat met vrijwilligerswerk?

Ook voor vrijwilligerswerk moet je de toestemming van de adviserend arts vragen. 

Wat als je je gedeeltelijke werkhervatting wilt stopzetten?

Neem contact op met je ziekenfonds en deel de juiste datum van stopzetting van je deeltijds werk mee. Wens je daarna opnieuw deeltijds te werken tijdens je arbeidsongeschiktheid, denk er dan aan om opnieuw voorafgaandelijk een aanvraag in te dienen bij je ziekenfonds.

Sluiten

Kantoorzoeker

Bent u op zoek naar het dichtsbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

Onlinekantoor

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, e-Boxberichten lezen, ...

Onlinekantoor