Blog

Wat is ADHD?

De term ADHD doet nog steeds heel wat vragen rijzen. Wat is ADHD? Hoe herken je de symptomen van ADHD? Hoe kun je als ouder je kind met ADHD helpen? Dat zijn vragen die we behandelen in deze blog.

ADHD = Attention Deficit Hyperactivity Disorder

En dus niet Alle Dagen Heel Druk zoals het wel eens klinkt in de volksmond. Het is wel een aangeboren aandachtstekortstoornis met of zonder hyperactiviteit en impulsiviteit.

Veel kinderen kunnen onoplettend, impulsief of druk zijn, maar het gaat om het aanhoudend patroon van onoplettendheid en/of hyperactiviteit-impulsiviteit én de beperkingen die hierdoor ontstaan bij kinderen met ADHD. Met andere woorden, er moeten duidelijke aanwijzingen zijn van significante beperkingen in het sociale, school- of beroepsmatig functioneren.

ADHD in de media

Kinderen met ADHD en hun ouders hebben vaak te maken met heel wat onbegrip. ADHD zou bekend staan als ‘slecht opgevoede kinderen’. Uit recent onderzoek blijkt dat ADHD geen verzinsel is, wel een ontwikkelingsstoornis. Zo zouden specifieke delen van de hersenen kleiner zijn bij personen met de ADHD-diagnose. Deze delen staan bijvoorbeeld in voor het herkennen en reguleren van gevoelens. De diagnose wordt gesteld door een arts, bij voorkeur een kinderpsychiater en/of een multidisciplinair team.

Subtypes ADHD

 • Type 1 ADHD: Overwegend onoplettend beeld - aandachtsproblemen maar weinig of geen hyperactiviteit en impulsiviteit
  Dit type gaat ook schuil onder de naam ADD. Deze kinderen slagen er vaak niet in voldoende aandacht te geven aan details. Ze hebben moeite om hun aandacht bij een taak te houden en zijn makkelijk afgeleid. Daardoor maken ze ook gemakkelijk fouten bij schoolwerk of andere activiteiten. Bovendien zijn deze kinderen vaak vergeetachtig bij dagelijkse bezigheden en kunnen ze niet goed organiseren. Soms lijkt het alsof ze niet luisteren. Bij dit subtype merkt men vooral dat de prestaties op school vaak niet evenredig zijn met de mogelijkheden van het kind.
 • Type 2 ADHD: Overwegend hyperactief-impulsief beeld - ernstige en aanhoudende impulsiviteit en hyperactiviteit maar weinig of geen aandachtsproblemen
  Deze kinderen vertonen motorisch en/of verbaal druk en impulsief gedrag. Dit heeft ook een impact op het sociale leven van het kind. Hij of zij dringt zich op, verstoort vaak de activiteiten van anderen,...  Als het kind ouder wordt, vertaalt dit gedrag zich naar innerlijke onrust.
 • Type 3 ADHD: Gecombineerd type - aandachtsproblemen, concentratiestoornissen en hyperactiviteit en/of impulsiviteit
  Dit type krijgt eigenlijk de definitie van ADHD, en is ook de meest voorkomende vorm.

Hoe herken je ADHD?

Impulsiviteit, hyperactiviteit en aandachts- en concentratieproblemen, hoe herken je de symptomen van ADHD in alledaagse situaties? We geven enkele voorbeelden. 

 • Snel afgeleid door omgeving;
 • Vergeetachtig;
 • Heel veel en druk praten;
 • Moeite met stilzitten;
 • Moeite met instructies;
 • Moeite om aandachtig te blijven;
 • Taken niet afmaken;Niet op beurt kunnen wachten;
 • Anderen onderbreken, storen.
Elk kind vertoont wel eens bovenstaande eigenschappen, dat is normaal. Gecombineerd of apart. Blijft het gedrag aanhouden? Krijgt het gedrag een impact op het leven van je kind, bijvoorbeeld door slechte schoolprestaties, problemen met leeftijdsgenoten of een laag zelfbeeld? Dan kun je om raad vragen bij je huisarts.

Kinderen met ADHD hebben net als alle andere kinderen ook veel kwaliteiten. Het zijn over het algemeen zeer enthousiaste, dynamische kinderen met veel creativiteit. ADHD-symptomen nemen af of veranderen van vorm wanneer kinderen ouder worden. De hyperactiviteit verandert bijvoorbeeld in innerlijke onrust en gedrevenheid. Mensen met ADHD kunnen door de jaren heen strategieën en vaardigheden ontwikkelen om met hun problemen om te gaan. Ze kunnen bijvoorbeeld hun leven zo inrichten dat ze hun creativiteit, energie en onrust kwijt kunnen in hun werk, hobby’s of sport.

Hoe kan je als ouder je kind met ADHD helpen?

ADHD kan misschien vermoeiend zijn voor de omgeving van je kind maar ook voor je kind zelf is het niet altijd makkelijk. Kinderen met ADHD hebben vaak een negatief zelfbeeld onder meer door alle opmerkingen van hun omgeving op hun gedrag. Ook slechte schoolprestaties kunnen het zelfbeeld van je kind aantasten. Gelukkig kan jij als ouder ook helpen om je kind te stimuleren en te motiveren!
 • Focus op de positieve kwaliteiten en (school)prestaties en tracht deze vaak te benoemen.
 • Informeer de school. Bekijk samen met de (zorg)leerkracht en je kind welke hulpmiddelen ingezet kunnen worden in de klas. Voorbeelden van hulpmiddelen zijn een dempende koptelefoon, een plek in de klas zonder al te veel afleiding, visuele ondersteuning,...
 • Zorg voor een open communicatie. Goede sociale relaties bieden een belangrijke buffer voor kinderen met ADHD.
 • Bespreek samen met je kind sociale situaties die moeilijk waren en verruim van daaruit de sociale vaardigheden.
 • Plan samen met je kind zijn of haar huiswerk. Je kind zelf kan niet zo goed organiseren en zal zijn of haar boeken pas openslaan als het te laat is. Probeer te visualiseren, daar zijn kinderen met ADHD sterk in.
 • Zorg voor routine. Een vast schema voor eten, sporten, tv-kijken en slapen.

ADHD en behandeling

Onder de leeftijd van vijf jaar is de diagnose ADHD niet goed te stellen, aangezien er op die leeftijd gelijkaardig gedrag aanwezig kan zijn ten gevolge van bijvoorbeeld een vertraagde ontwikkeling.

Denk je dat je kind professionele hulp nodig heeft? Ga dan eerst langs de huisarts of kinderarts. Hij of zij kan je vervolgens doorverwijzen naar de juiste personen of instanties voor een correcte diagnose. Sinds kort heeft ook elke provincie een ADHD-expert die huisartsen, ouders en leerkrachten informeert over de aandoening.

Een ADHD-diagnose is een gedragsdiagnose. Binnen psychotherapie bij een psycholoog of orthopedagoog kan bekeken worden hoe een kind en zijn of haar gezin maximaal ondersteund kunnen worden. Er zal gewerkt worden aan het versterken en uitbreiden van de copingstrategieën van het kind, het uitbouwen van een meer positief zelfbeeld en daarnaast ook aan het aanpassen van de context aan de moeilijkheden. Soms is medicatie nodig. Ook therapie en psycho-educatie zijn effectief. 

Als je ervoor kiest om naar een psychotherapeut te gaan, komt Partena Ziekenfonds tussen in de kosten. Wij voorzien een terugbetaling van 20 euro per sessie, voor maximum zes sessies per jaar.

Hoe kies jij jouw ziekenfonds?
 
Wat is ADHD?

Gerelateerde categorieën

Dossier kinderen en jongeren

Heb jij een baby, peuter, kleuter, kind of tiener in huis? Bekijk onze info en voordelen voor ouders.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in en ontvang maandelijks ons gezondheidsnieuws en gezond advies.

Meer weten? Contacteer ons!

Interesse in onze producten? Meer weten over onze dienstverlening? Stel je vraag via het contactformulier. Onze medewerkers helpen je graag verder.

Blog en nieuws

Gezond advies, het laatste gezondheidsnieuws en alles over onze workshops en infosessies.

Dyscalculie

Dyscalculie

Blog 7 oktober 2016

2 x 2 = 4? Dyscalculie is een rekenstoornis die voorkomt bij kinderen en volwassenen. Hoewel maal- en deeltafels, optellen en aftrekken, breuken en meetkunde voor de meeste kinderen na een tijdje een automatisme worden, blijft dit voor kinderen met dyscalculie een erg moeilijke materie.

Kies het juiste kamp voor je kind

Kies het juiste kamp voor je kind

Blog 25 januari 2017

Het uitkiezen van een kamp voor je kind is niet altijd eenvoudig. Uiteraard zijn er de praktische overwegingen zoals de locatie en de datum bijvoorbeeld. Maar daarnaast is het aanbod best wel overweldigend. Wat vind je kind leuk? Of waar wil hij of zij graag meer over weten? Want een kamp is vaak veel meer dan spelen alleen! Onze infographic helpt je graag verder.

Op taalkamp: een balans tussen plezier en leren

Op taalkamp: een balans tussen plezier en leren

Blog 9 januari 2017

Heeft je kind een goed gevoel voor Engels, Duits, Frans of een andere taal? Of kan het zijn of haar vocabulaire nog verbeteren? Een taalkamp is een leuke en motiverende manier om de talenten van je kind te stimuleren. Maar een taalkamp - c’est quoi ça?

Ontdek meer over kinderen en jongeren

Wij luisteren altijd

Kiezen voor Partena Ziekenfonds is kiezen voor een onafhankelijk ziekenfonds dat bereikbaar is waar en wanneer het jóu past! 


Sluiten

Kantoorzoeker

Bent u op zoek naar het dichtsbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

Onlinekantoor

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, e-Boxberichten lezen, ...

Onlinekantoor