pix

Verhoogde tegemoetkoming

Op 1 januari 2014 werden de statuten Omnio en RVV samengesmolten tot één nieuwe versie van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming. De regels die bepalen of je recht hebt op een tegemoetkoming, werden vereenvoudigd.

Wat verandert er nog allemaal? Wanneer heb je recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming? De antwoorden op een rijtje!

Wat is de verhoogde verzekeringstegemoetkoming?

Dankzij de verhoogde verzekeringstegemoetkoming hebben personen met een laag inkomen en hun gezin recht op een betere terugbetaling voor verstrekkingen en raadplegingen bij artsen, goedkopere geneesmiddelen, het systeem van de derde betaler (enkel het remgeld betalen bij een raadpleging), …

Daarnaast genieten ze ook voorkeurstarieven voor gas en elektriciteit, telefoon, openbaar vervoer… en nog heel wat meer!

Wat verandert er?

Vroeger bestonden er twee verschillende statuten naast elkaar: dat van de RVV (rechthebbende op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming) en dat van Omnio. Sinds 1 januari 2014 blijft enkel de RVV over.

Bovendien worden de regels om recht te hebben op de verhoogde tegemoetkoming eenvoudiger: er zijn slechts drie mogelijkheden.