Verhoogde tegemoetkoming

De verhoogde verzekeringstegemoetkoming (RVV) is een voorkeurtarief voor de terugbetalingen van de geneeskundige verzorging. Wie er recht op heeft, betaalt minder (of zelfs geen) remgeld bij een ziekenhuisopname en voor de meeste ambulante geneeskundige verstrekkingen.

 

Er zijn 3 vormen van verhoogde verzekeringstegemoetkoming (RVV):

 • het statuut ‘RVV-voordeel’, op basis van een sociaal voordeel
 • het statuut ‘RVV-hoedanigheid’, op basis van een bepaalde hoedanigheid, na de controle van het gezinsinkomen
 • het ‘Omnio-statuut’, enkel op basis van een inkomensvoorwaarde, voor gezinnen met een bescheiden inkomen

Als je recht hebt op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, kun je genieten van bepaalde voordelen:

Via de ziekte- en invaliditeitsverzekering

 • een hogere terugbetaling van de geneeskundige verzorging en dus een vermindering van de remgelden
 • een vermindering van het remgeld bij een hospitalisatie: het remgeld bij een ziekenhuisopname is het bedrag dat de verzekerde moet betalen van de verpleegdagprijs; dit remgeld wordt verminderd voor de rechthebbende op verhoogde verzekeringstegemoetkoming
 • derde betaler: systeem voor de rechtstreekse uitbetaling van de zorgverlener door het ziekenfonds. Het recht op de derdebetaler staat vermeld op de SIS-kaart of op een attest van het ziekenfonds
 • de maximumfactuur: terugbetaling van een bedrag aan remgelden, dat een bepaald grensbedrag overschrijdt

Daarnaast geeft het ook recht op

 • een korting op de NMBS-tarieven en ander openbaar vervoer: de persoon die de korting wil genieten, moet elk jaar zijn aanvraag indienen via een attest, uitgereikt door het ziekenfonds. (Hij moet ook zijn identiteitskaart tonen). Voor personen ouder dan 65 jaar aanvaardt de NMBS een attest met een geldigheid van 5 jaar.
 • voordeeltarief voor de telefoon
 • lagere taks op huisvuil
 • korting op de tarieven van provinciale en gemeentebelastingen

Lees ook onze brochure Omnio en RVV onder de loep!