Verhoogde tegemoetkoming

De verhoogde verzekeringstegemoetkoming (RVV) is een voorkeurtarief voor de terugbetalingen van de geneeskundige verzorging. Wie er recht op heeft, betaalt minder (of zelfs geen) remgeld bij een ziekenhuisopname en voor de meeste ambulante geneeskundige verstrekkingen.

 

De verhoogde verzekeringstegemoetkoming (RVV) is een voorkeurtarief voor de terugbetalingen van geneeskundige verzorging.

Je kunt de verhoogde tegemoetkoming op drie manieren krijgen:

1 Op basis van een hoedanigheid

Je behoort tot een van de volgende groepen:

 • eenoudergezinnen
 • weduwen en weduwnaars
 • invaliden
 • gepensioneerden
 • wezen
 • leden van kloostergemeenschappen van 65 jaar of ouder 
 • langdurig werklozen
 • ingezetenen vanaf 65 jaar
 • ambtenaren op vroegtijdig pensioen door ziekte of lichamelijke ongeschiktheid

In dit geval heb je recht op de verhoogde tegemoetkoming wanneer je bruto jaarlijks inkomen lager is dan een bepaald grensbedrag.

2 Op basis van een voordeel dat je krijgt van het OCMW, sociale zaken of de pensioendiensten

Je behoort tot een van de volgende groepen:

 • je geniet gedurende minstens drie opeenvolgende maanden of gedurende 6 maanden in een periode van 12 opeenvolgende maanden van een leefloon of OCMW-steun 
 • je bent ingeschreven als NBMV (niet-begeleide minderjarige vreemdeling) bij het ziekenfonds
 • je ontvangt een tegemoetkoming aan gehandicapten
 • je hebt een erkenning van handicap van een kind

Wie een van deze voordelen heeft, deed al een inkomstenonderzoek. Daarom hoef je niets te ondernemen en geniet je automatisch van de verhoogde tegemoetkoming.

3 Op basis van het Omnio-statuut

Iedereen kan de verhoogde tegemoetkoming via OMNIO aanvragen.

Bruto belastbaar gezinsinkomen op 1/9/2013

Het bruto belastbaar gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan 16.965,43 euro, te verhogen met 3.140,77 euro per persoon ten laste. Om je inkomen te berekenen worden de bruto inkomens samengeteld van iedereen die op 1 januari van het jaar van de aanvraag op jouw adres was ingeschreven.

Lees ook onze brochure Omnio en RVV onder de loep!