pix

SIS-kaart

De SIS-kaart is een sociale identiteitskaart. Iedereen die klant is van een ziekenfonds, krijgt er één, ook kinderen. De SIS-kaart is een strikt persoonlijk document. Je hebt ze nodig bij de apotheek en in het ziekenhuis, maar soms ook bij de huisarts of de tandarts. De SIS-kaart is enkel geldig in België.

De SIS-kaart is een kleine plastic kaart met hetzelfde formaat als een bankkaart. Op de SIS-kaart zelf en op de chip staat allerhande informatie. Als je verandert van ziekenfonds, moet je de inhoud van je SIS-kaart laten bijwerken door je nieuwe ziekenfonds.

De SIS-kaart is verdwenen. Hoe en wat?

Geleidelijk aan zullen alle SIS-kaarten vervangen worden door de eID-kaart (elektronische identiteitskaart). Dat gebeurt omdat apothekers, ziekenhuizen en andere zorgverleners binnenkort met behulp van je rijkregisternummer online toegang krijgen tot je ziekenfondsgegevens. Dat nummer staat op je eID. Op die manier zal het gebruik van je SIS-kaart overbodig worden. Maar geen nood, de afschaffing van de SIS-kaart zal niet van de ene op de andere dag gebeuren. Zodra je je SIS-kaart niet meer nodig hebt, zal je ziekenfonds je dit laten weten.

Een overgang in verschillende stappen

De SIS-kaart zal uiteraard niet van vandaag op morgen in rook opgaan. De overgang naar de elektronische identiteitskaart (eID) zal heel geleidelijk gebeuren. Een kort overzicht van de verschillende stappen:

 • Sinds januari 2012 vragen sommige apothekers al naar de elektronische identiteitskaart in plaats  van naar de SIS-kaart.
 • Eind 2013 zullen de oudste SIS-kaarten niet langer geldig zijn (degene die uitgereikt werden in 2003). Hetzelfde zal gebeuren met alle SIS-kaarten die 10 jaar oud zijn.
 • Vanaf 1 januari 2014 zullen de geldige SIS-kaarten (jonger dan 10 jaar) enkel nog gebruikt kunnen worden ter identificatie.
 • Tot 31 december 2013 kunnen sommige apothekers dus zowel vragen naar uw SIS-kaart als naar uw elektronische identiteitskaart. Als er een tegenstelling bestaat tussen de informatie op de twee kaarten, krijgt die laatste wel de voorkeur. Om de strijd aan te gaan met sociale fraude worden de gegevens op uw identiteitskaart namelijk 24u/24 aangepast.

Belangrijk: wilt u de geldigheidsdatum van uw SIS-kaart kennen? Voeg dan 10 jaar toe aan het begin van de geldigheid die op de kaart staat. Let op: de kaart is wel nog steeds geldig tot het einde van het betreffende jaar!

Dus: vanaf 1/1/2014, worden alleen de geldige SIS-kaarten nog gebruikt, maar enkel ter identificatie. Tot dan neem je dus best je SIS-kaart én je eID mee als je naar de apotheek, het ziekenhuis of andere zorgverleners gaat. Maar opnieuw: je ziekenfonds brengt je op de hoogte wanneer je SIS-kaart zal vervallen. Nog meer info over het verdwijnen van de SIS-kaart vind je hier.

Wat staat er op een SIS-kaart

Op het eerste gezicht bevat je SIS-kaart vooral veel cijfers. Je kunt er misschien niet veel uit opmaken, maar voor zorgverleners vormen ze een schat aan informatie.

Zichtbare info

Bovenaan staat een reeks van 6 + 3 + 2 cijfers. Dat is je nationaal rijksregisternummer, jouw persoonlijke code die je krijgt bij de geboorte. Iedereen heeft een uniek rijksregisternummer.
Onder je rijksregisternummer staan:

 • je naam
 • je voornaam
 • je tweede voornaam - voluit of enkel de eerste letter
 • je geboortedatum
 • een symbool dat weergeeft of je een man of een vrouw bent

Onderaan staat opnieuw een reeks getallen. De 10 cijfers vormen samen het nummer van je SIS-kaart. Dat nummer is opgenomen in een nationale lijst die een overzicht geeft van de overhandigde SIS-kaarten.
Onderaan zie je ook een datum die aangeeft hoelang je kaart geldig is.

Onzichtbare info

Op je SIS-kaart staat een chip. Die chip bevat de volgende gegevens:

 • je rijksregisternummer
 • je naam
 • je voornaam
 • je geboortedatum
 • het nummer van je SIS-kaart
 • de naam van je ziekenfonds
 • informatie over je rechten inzake terugbetaling van geneeskundige verzorging.

Die info staat op de chip, zodat je apotheker, bijvoorbeeld, weet dat je alleen het remgeld moet betalen voor je geneesmiddelen.

Zorgverleners gebruiken een speciaal toestel om de informatie op de SIS-kaart te lezen. Dat toestel mag alleen gebruikt worden door specifieke personen en instellingen (bv. apotheker, ziekenfonds, ziekenhuis).

Nut van de SIS-kaart

Stel, je huisarts schrijft je een geneesmiddel voor en je gaat naar de apotheek. Om te weten hoeveel je precies moet betalen, heeft de apotheker de informatie nodig die op de chip van de SIS-kaart staat.

De kaart heeft een beperkte geldigheidsduur.
Afhankelijk van het moment waarop je kaart gemaakt is, zie je:

 • de geldigheidsdatum in de hoek onderaan rechts
 • de begin van de geldigheidsperiode in de hoek onderaan rechts. Tel er 10 jaar bij om de vervaldatum van je kaart te kennen.