pix

Uitbetaling uitkering

Als je recht hebt op een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid, kun je bij Partena Ziekenfonds rekenen op een vlotte en correcte uitbetaling van je vervangingsinkomen.

 

Hieronder vind je een overzicht van de uitbetalingsdata.

Zelfstandigen krijgen het vervangingsinkomen eenmaal per maand uitbetaald, telkens aan het begin van de maand.

Wie minder dan 1 jaar arbeidsongeschikt is én onderworpen aan loonbeslag, wordt éénmaal per maand betaald, telkens aan het begin van de maand.

2015

Invaliditeitsuitkering
(meer dan 1 jaar ziek)
Vervangingsinkomen
(minder dan 1 jaar ziek)
27/01 19/01 en 03/02
24/02 17/02 en 03/03
26/03 17/03 en 02/04
27/04 17/04 en 05/05
26/05 19/05 en 02/06
25/06 17/06 en 02/07
28/07 17/07 en 04/08
26/08 18/08 en 02/09
25/09 17/09 en 02/10
27/10 19/10 en 03/11
25/11 17/11 en 02/12
21/12
17/12 en 29/12


Gezondheidshop

Dienstencheques