pix

Medische controle

De adviserend geneesheer van je ziekenfonds is bevoegd om je arbeidsongeschiktheid te controleren.

Primaire arbeidsongeschiktheid

De adviserend geneesheer controleert de ongeschiktheid op basis van medische verslagen. Maar het kan ook gebeuren dat hij je uitnodigt voor een controleonderzoek. Als de voorgestelde datum om medische redenen niet haalbaar is, neem dan zo snel mogelijk contact op met de dienst van de adviserend geneesheer, zodat een nieuwe datum kan vastgelegd worden.

Invaliditeit

Tijdens de periode van invaliditeit wordt de arbeidsongeschiktheid niet langer erkend en gecontroleerd door de adviserend geneesheer van het ziekenfonds, maar door de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit (GRI). De GRI is een college van geneesheren dat valt onder de bevoegdheid van het RIZIV.

Let op!

  • Als je niet opdaagt zonder te verwittigen, dan loop je het risico je uitkering tijdelijk of definitief te verliezen.
  • Denk eraan dat je een adreswijziging of verandering van verblijfplaats binnen de twee dagen meldt aan de adviserend geneesheer.
  • Moet je naar het buitenland, vraag dan minstens 10 dagen voor de vertrekdatum de toestemming aan de adviserend geneesheer.

Bekijk de kalender uitkeringen.

Op vakantie? Vraag vooraf online je akkoord voor verblijf buitenland aan.

Terug aan de slag? Pleeg geen sociale fraude zonder het te weten! Geef je werkhervatting online door. De uitbetaling van je vervangingsinkomen wordt dan automatisch stopgezet.

Arbeidsongeschikt en je wilt deeltijds terug aan de slag? Download het aangifteformulier voor gedeeltelijke werkhervatting.

Werkloos na arbeidsongeschiktheid? Vraag online je attest C6 aan.

Lees ook onze brochure De adviserend geneesheer van je ziekenfonds.Gezondheidshop