pix

Fases arbeidsongeschiktheid

Een arbeidsongeschiktheid verloopt via diverse stadia met bijbehorende uitkeringen. Het bedrag en de toekenningsvoorwaarden variëren naargelang je situatie en de duur van de arbeidsongeschiktheid.

Voor loontrekkenden:

  • Eerste fase: gewaarborgd loon
  • Tweede fase: primaire arbeidsongeschiktheid
  • Derde fase: invaliditeit

Voor zelfstandigen geldt de eerste fase niet.

Wie langer dan een jaar arbeidsongeschikt is, krijgt na de eerste 12 maanden het statuut van invalide. Die overgang gaat gepaard met een aantal concrete veranderingen.

Je arbeidsongeschiktheidsuitkering zal een invaliditeitsuitkering worden. Dit vervangingsinkomen wordt betaald wordt door je ziekenfonds.

Wie kent het statuut van invaliditeit toe?

  • De adviserend geneesheer van het ziekenfonds bezorgt aan de GRI (Geneeskundige Raad voor Invaliditeit) een dossier met je medische gegevens.  
  • Op basis daarvan zal de GRI een beslissing nemen over de erkenning van je invaliditeit. Voor bijkomende inlichtingen kan de GRI zich richten tot de adviserend geneesheer. De GRI kan je ook uitnodigen voor een onderhoud.

Wie maakt een einde aan de periode van invaliditeit?

  • De GRI erkent en controleert de arbeidsongeschiktheid en kan dus een einde maken aan de erkenning van de invaliditeit.
  • De adviserend geneesheer kan ook een einde maken aan de periode van invaliditeit of ze verlengen.

Let op!
De arbeidsongeschiktheidsuitkering is een vervangingsinkomen. Je dient de uitkering dus te vermelden op je belastingaangifte (Deel 1, Vak IV C).Gezondheidshop