pix

Fases arbeidsongeschiktheid

Een arbeidsongeschiktheid verloopt via diverse stadia met bijbehorende uitkeringen. Het bedrag en de toekenningsvoorwaarden variëren naargelang je situatie en de duur van de arbeidsongeschiktheid.

Voor loontrekkenden:

  • Eerste fase: gewaarborgd loon
  • Tweede fase: primaire arbeidsongeschiktheid
  • Derde fase: invaliditeit

Voor zelfstandigen geldt de eerste fase niet.

Als je na een periode van arbeidsongeschiktheid het werk hervat en opnieuw arbeidsongeschikt wordt door dezelfde aandoening, dan moet je de adviserend geneesheer van het ziekenfonds binnen de 48 uur verwittigen.

Er is alleen sprake van ‘herval’:

  • binnen 14 dagen na een periode van arbeidsongeschiktheid van minder dan een jaar
  • binnen 3 maanden wanneer je langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt was

Je hoeft je ziekenfonds niet te contacteren bij een verlenging van een ziekte. (= zonder werkhervatting ertussen.)



Gezondheidshop