pix

Fases arbeidsongeschiktheid

Een arbeidsongeschiktheid verloopt via diverse stadia met bijbehorende uitkeringen. Het bedrag en de toekenningsvoorwaarden variëren naargelang je situatie en de duur van de arbeidsongeschiktheid.

Voor loontrekkenden:

 • Eerste fase: gewaarborgd loon
 • Tweede fase: primaire arbeidsongeschiktheid
 • Derde fase: invaliditeit

Voor zelfstandigen geldt de eerste fase niet.

Het gewaarborgd loon is het normale loon dat je werkgever je betaalt bij het begin van je arbeidsongeschiktheid, vóór de uitkering van het ziekenfonds. De arbeidsongeschiktheid kan veroorzaakt worden door:

 • beroepsziekten
 • arbeidsongeval of ongeval op de weg naar (of van) het werk
 • ziekte
 • ongeval

De duur van het gewaarborgd loon varieert naargelang een aantal criteria:

 • bediende of arbeider
 • in proefperiode of niet
 • met een arbeidsovereenkomst van (on)bepaalde tijd
 • anciënniteit
Je bent… Je werkgever betaalt je het gewaarborgd loon gedurende…
bediende (voor onbepaalde tijd of bepaalde tijd van min. 3 maanden)    30 kalenderdagen
bediende (in proefperiode, voor een bepaalde tijd van minder dan 3 maanden)
14 kalenderdagen + een toeslag gelijk aan x% van het loon van de 15de tot de 30ste dag arbeidsongeschiktheid
arbeider    14 kalenderdagen + een toeslag gelijk aan x% van het loon van de 15de tot de 30ste dag arbeidsongeschikthei

Er is geen gewaarborgd loon voor bedienden en arbeiders die minder dan een maand in dienst zijn.Gezondheidshop