Zorgverzekering

Bijdrage

De zorgverzekering verleent een vergoeding voor niet-medische kosten. Voor deze tegemoetkomingen betaalt iedereen een bijdrage.

De Vlaamse zorgverzekering wordt gefinancierd via onder meer de bijdragen van burgers. De zorgverzekering kan enkel werken als iedereen zijn deeltje bijdraagt. Wie niet betaalt, krijgt een geldboete.

Premie

De premie voor de Vlaamse zorgverzekering bedraagt 50 euro. Wie de verhoogde tegemoetkoming geniet, betaalt 25 euroDe bedragen zijn gekoppeld aan het gezondheidsindexcijfer en worden elk jaar geïndexeerd. Er bestaat geen gezinsformule, dus elk gezinslid betaalt zijn eigen bijdrage.

Je betaalt jaarlijks je verschuldigde bijdrage in het lopende jaar aan je zorgkas. De bijdragen moeten uiterlijk tegen 30 april van het lopende jaar betaald zijn.

De zorgkassen innen de ledenbijdragen. De zorgkas in kwestie bepaalt zelf de manier waarop ze de ledenbijdrage int van haar leden. De eerste ledenbijdrage moet wel steeds met een overschrijving betaald worden. De volgende jaarbijdragen kunnen per domiciliëring betaald worden.

Wat als ik niet betaal?

Voor elk jaar dat je de bijdrage niet betaalt, wordt de uitbetaling van je vergoeding met 4 maanden opgeschort. Daarbovenop krijgt iedere aangeslotene die de ledenbijdrage niet of slechts gedeeltelijk betaalt, een administratieve geldboete.

De boete bedraagt 250 euro. Behalve voor personen die op 1 januari van het jaar voorafgaand aan de geldboete recht hebben op verhoogde tegemoetkoming in het kader van de ziekteverzekering: voor hen bedraagt de geldboete 100 euro.

Regel nu je zorgen voor morgen

Kies voor één aanspreekpunt voor zowel je ziekenfonds
als de verplichte Vlaamse zorgverzekering.


Sluiten

Kantoorzoeker

Bent u op zoek naar het dichtsbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

Onlinekantoor

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, e-Boxberichten lezen, ...

Onlinekantoor