Juridische info

Segmentatie

In geval van aansluiting bij een overeenkomst voor een hospitalisatieverzekering of een verzekering voor tandzorg, passen de verzekeringsmaatschappijen segmentatiecriteria toe, die zowel een impact hebben op de toegankelijkheid van het verzekeringsproduct Hospitalia of Dentalia Plus, als op de bepaling van de bijdragen en op de draagwijdte van de waarborg.

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende criteria die de VMOB Hospitalia gebruikt in het kader van haar verzekeringen. Die criteria zijn afhankelijk het soort product.

Bij de inwerkingtreding van de overeenkomst

  • De leeftijd van de verzekerde, aangezien de probabiliteit van ziekte of een hospitalisatie toeneemt naarmate men ouder wordt. Dit criterium zou een impact kunnen hebben op de schadegevallen die zich voordoen en/of het bedrag van de uitgaven. Hiermee wordt dan ook rekening gehouden bij de bepaling van het bedrag van de bijdrage.
  • De gezondheidstoestand en meer bepaald de aanwezigheid van een vooraf bestaande aandoening/toestand/ziekte, aangezien het risico van een ziekenhuisopname/ambulante zorg hierdoor kan stijgen.
  • De gezondheidstoestand van de verzekeringnemer op het ogenblik van de aansluiting kan een invloed hebben op de frequentie van de schadegevallen en op het bedrag van de medische kosten. Die toestand kan ook rechtvaardigen dat bepaalde geneeskundige kosten die gepaard gaan met een vooraf bestaande aandoening/toestand/ziekte niet gedekt worden.

Tijdens de overeenkomst

  • De leeftijd van de verzekerde, aangezien de probabiliteit van ziekte of een ziekenhuisopname, volgens de statistische gegevens, in stijgende lijn gaat naarmate men ouder wordt. Dit criterium kan een impact hebben op de frequentie van de schadegevallen en het bedrag van de uitgaven. Hiermee wordt dan ook rekening gehouden bij de bepaling van het bedrag van de bijdrage.

Wij luisteren altijd

Kiezen voor Partena Ziekenfonds is kiezen voor een onafhankelijk ziekenfonds dat bereikbaar is waar en wanneer het jóu past! 


Sluiten

Kantoorzoeker

Bent u op zoek naar het dichtsbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

Onlinekantoor

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, e-Boxberichten lezen, ...

Onlinekantoor