Juridische info

Richtlijnen MiFID

MiFID staat voor Markets in Financial Instruments Directive. Hieronder vind je de richtlijnen voor de VMOB Ziekenfonds voor Hospitalisatiekosten.

Partena Ziekenfonds met nr. 411.696.011 is ingeschreven als verbonden verzekeringsagent in het register van de verbonden verzekeringsagenten, dat bijgehouden wordt door de Controledienst van de Ziekenfondsen (CDZ) en de Landsbonden van ziekenfondsen (Sterrenkundelaan, 1 te 1210 Brussel), door een beslissing van 23 november 2011 voor het aanbieden van ziekteverzekeringen in de zin van tak 2 van bijlage 1 van het Koninklijk Besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen, alsook voor de dekking, in bijkomende orde van de risico’s die deel uitmaken van de hulpverlening, beoogd in tak 18 van bijlage 1 van bovenvermeld Koninklijk Besluit, onder het codenummer CDZ 5006c, gevestigd te 9000 Gent, Sluisweg 2/1.

Partena Ziekenfonds biedt uitsluitend de hospitalisatie- en de tandverzekeringsproducten aan van de Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand (VMOB) 'Ziekenfonds voor Hospitalisatiekosten', gevestigd te 1070 Brussel, Lenniksebaan 788 A (RPR Brussel) nr. 422.189.629 en erkend door de CDZ onder de code 750/01.

Contactgegevens

Partena Ziekenfonds
Sluisweg 2/1
9000 Gent

Contacteer ons via T. 02 218 22 22 of stel je vraag via www.partena-ziekenfonds.be/contact. We helpen je verder in het Nederlands en Frans. Als verzekeringnemer kun je documenten/informatie meedelen en in ontvangst nemen in het Nederlands en Frans.

Oplossen van klachten buiten de rechtbank om

Partena Ziekenfonds stelt alles in het werk om jou tevreden te stellen. Mocht je vragen of problemen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons.

Als je toch een klacht zou hebben over onze dienstverlening waarover we het niet eens kunnen worden, dan kun je contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen, waarvan de zetel gevestigd is op de Meeussquare, 35 te 1000 Brussel, via T. 02 547 58 71, Fax 02 547 59 75, info@ombudsman.as of www.ombudsman.as.

Documentatie/informatie betreffende de soorten van diensten

Partena Ziekenfonds biedt bemiddelingsdiensten aan voor verzekeringen. Deze diensten bestaan uit het formuleren van adviezen over verzekeringscontracten, de voorstelling (of het aanbieden) van verzekeringscontracten of de uitvoering van andere voorbereidende werkzaamheden met het oog op het aangaan van een verzekering of nog het sluiten van dergelijke verzekeringen of de deelname aan hun beheer of hun uitvoering. Ons ziekenfonds voert activiteiten uit in het kader van de takken 2 en 18.

Beleid qua belangenconflicten

De VMOB 'Ziekenfonds voor Hospitalisatiekosten' heeft, conform de wetgeving, een beleid voor belangenconflicten uitgestippeld. Op aanvraag kan bijkomende informatie verstrekt worden over dit beleid. In geval van een belangenconflict kun je contact opnemen met ons via het klachtenformulier.

 

Lees meer

Wij luisteren altijd

Kiezen voor Partena Ziekenfonds is kiezen voor een onafhankelijk ziekenfonds dat bereikbaar is waar en wanneer het jóu past! 


Sluiten

Kantoorzoeker

Bent u op zoek naar het dichtsbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

Onlinekantoor

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, e-Boxberichten lezen, ...

Onlinekantoor