Aanbod verzekeringen

Income One & Two

Income One & Two zijn verzekeringen opgericht door de Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand (VMOB) Securex. Sinds 1/1/2017 bundelen Partena Ziekenfonds en Securex Ziekenfonds de krachten en beheert Partena Ziekenfonds Income One & Two. 

Het is niet meer mogelijk om in te schrijven op deze verzekering. Wie al aangesloten is bij Income One & Two kan rekenen op een vlotte uitbetaling van zijn gewaarborgd inkomen door Partena Ziekenfonds.

Met Income One & Two, de verzekering gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen, ben je tijdens de eerste maanden arbeidsongeschiktheid zeker van een inkomen. Als zelfstandige ben je pas wettelijk verzekerd na 1 maand arbeidsongeschiktheid. Tijdens de eerste maand ben je afhankelijk van je eigen reserves en vanaf de tweede maand val je terug op slechts een beperkte uitkering van je ziekenfonds.

Verzekering gewaarborgd inkomen

Ben je als zelfstandige langer dan 1 maand ziek? Dan reken je op een bruto-vervangingsinkomen dankzij de verzekering Income One & Two. De premies zijn fiscaal aftrekbaar.

Income One

Bruto-vervangingsinkomen van 50 euro per dag tijdens de eerste maand.

Income One & Two

Bruto-vervangingsinkomen van 50 euro per dag tijdens de eerste maand én 25 euro per dag tijdens de tweede en derde maand.

Geef je arbeidsongeschiktheid tijdig aan

Om een tussenkomst van Income One & Two te verkrijgen, bezorg je het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid aan je ziekenfonds binnen de correcte termijn. De uitbetaling gebeurt automatisch. Lees meer.

Met ingang van 1 januari 2017, werden de verzekeringen Comfort, Comfort Plus, Income 1 en Income 2 ondergebracht in de verzekeringsmaatschappij van onderlinge bijstand 'Ziekenfonds voor Hospitalisatiekosten' (HOSPITALIA) en dit als gevolg van de fusie met de verzekeringsmaatschappij van onderlinge bijstand SECUREX (fusie gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 11 januari 2017, pg 1323-1324).

Sluiten

Kantoorzoeker

Bent u op zoek naar het dichtsbijzijnde kantoor?

Zoek een kantoor

Onlinekantoor

Door je aan te melden kun je al je dossiers opvolgen, e-Boxberichten lezen, ...

Onlinekantoor